Danske Juletræer og LMO har et projekt omkring partnerskab omkring præcisionssprøjtning i juletræer med herbicider og insekticider. Der vil blive demonstreret udbringning med bomsprøjte, tågesprøjte og luftassisteret vertikal-bomsprøjte. I sprøjtevæsken er tilsat en fluorescerende væske, som kan ses med ultraviolet lys. Derfor afholdes en del af arrangementet om aftenen, hvor det er muligt at se det aktuelle spredebillede på juletræerne ved de anvendte udbringningsmetoder.

Teknisk rådgiver hos LMO Hans Thostrup udtaler: ?Det her bliver lidt af et aftenshow, og det vil give langt de fleste en aha-oplevelse af de helt store. Man har en ide om, hvordan man sprøjter sine plantebe-skyttelsesmidler ud, men her får man at se præcis, hvor de rammer, når man sprøjter med den ene eller anden type dyse eller type sprøjte?.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De tre demodage er:

Tirsdag d. 25/09-2018 kl. 16:00 til ca. 21:00 Christian Jørgensen, Kræmmervejen 22, 8860 Ulstrup

Torsdag d. 27/09-2018 kl. 16:00 til ca. 21:00 Lars Vittrup-Pedersen, Frørup Landevej 16, 6070 Christiansfeld (indkørsel til højre for huset/nr. 16)

Tirsdag d. 02/10-2018 kl. 16:00 til ca. 21:00 DCTrees/Compac Sjælland, Merløsevej 5, 4296 Nyrup

Alle er velkomne, og der er ingen tilmelding. Der vil være opsat skilte ved indkørslen til arrangementerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I forbindelse med projektet har Miljøstyrelsen udsendt en meddelelse. Denne kan læses her. Info om partnerskabet kan ses her.

Formålet med demodagene er at få fokus rettet mod korrekt og optimal udbringning af planteværn i juletræerne ved anvendelse af det eksisterende grej. Det drejer sig om valg af dyser, vandmængde, arbejdstryk, tidspunkt - altså sprøjteteknik i bred forstand - samt krav om afstande til miljøfølsomme områder.

Arrangementerne afholdes uanset vejret ? selvom sprøjtedelen er afhængig af tørvejr. Endvidere har vi allieret os med HD2412, som vil holde indlæg om evaluering af vækstregulering i juletræerne 2018. Endvidere vil Danske Juletræer informere om markedssituationen netop nu. Skærbæk Maskinforretning og JUTEK holder indlæg om deres udstyr til udbringning af insekticider. JUTEK tænder grillen, og der serveres pølser inden vi går i marken.

Umiddelbart efter udsprøjtning går LMO's og DJ's eksperter rundt i marken med lamper med ultraviolet lys og viser, hvor sprøjtningen har været mest og mindst effektiv.

- Ofte hører vi, at der er problemer med at få bekæmpet lus og/eller galmider. Det skyldes som regel dårlig dækning af juletræerne med sprøjtevæsken. Dette falder tilbage på udstyr og sprøjtefører. Det er derfor yderst relevant at få demonstreret teknikken i praksis, udtaler Kenneth Klausen.