Landmænd kan søge tilskud til at skabe sammenhæng mellem nabo-naturområder, der er adskilt af landbrugsjord i intensiv drift.

En nypløjet mark kan være en uoverskuelig forhindring for et firben, en sommerfugl eller en orkidé. Men der er hjælp på vej.

Miljøstyrelsens åbnede 17. september for, at man kan søge tilskud til at skabe sammenhæng mellem nabo-naturområder, der er adskilt af landbrugsjord i intensiv drift. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

-Man kan få tilskud i Natura 2000-områder, hvor planter og dyr lider særligt under, at naturen er så spredt. Når driften ekstensiveres, kan der skabes korridorer gennem landskabet, hvor dyr og planter kan sprede sig. Det vil gaven biodiversiteten, siger kontorchef Bettina Helle Jensen fra Miljøstyrelsen.

Ansøgningsfrist: 29. oktober

Tilskuddet gives som kompensation for produktionstab til landmænd, der lader intensivt dyrket jord udvikle sig til grønne korridorer. Det kan være i form af enge med urter og græs, som drives med høslæt eller afgræsning med køer eller får. Man kan også få tilskud til at beskyttende zoner omkring naturperler.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Der er i alt reserveret 10 millioner kroner til uddeling i 2018. Det rækker til at tage cirka 200 hektar dyrket landbrugsjord ud af intensiv drift, skriver styrelsen. Der er i år fokus på at skabe forbindelser mellem naturtyper rigkær, overdrev og kildevæld, fordi det er natur med særligt stor biodiversitet.

Tilskuddet skal søges inden 29. oktober 2018.

Læs mere om tilskud til sammenhængende natur på Miljøstyrelsens hjemmeside.