Når en landmand kan udvide produktionen med 50 procent og samtidigt reducere den samlede udledning af ammoniak med 20 procent, så burde det ligge lige til højrebenet, at det er en vindersag for både erhverv og miljø.

Sådan ser verden imidlertid ikke ud, når de danske ammoniakregler skal tages i ed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For svineproducent Lars Tolstrup betyder det, at han i 10 år har haft et udvidelsesprojekt sat på stand by og har udsigt til afvikling i stedet for udvikling. En udvikling, som altså ville være til gavn for både ham selv og naturen.

Lars Tolstrup ønsker at udvide produktionen fra 1000 til 1500 søer. Det nye anlæg suppleret med miljøforbedrende teknologi vil kunne reducere udledningen af ammoniak til et stykke statsskov cirka 500 meter fra stalden fra 1 N pr. hektar pr. år til 0,8 kilo N pr. hektar pr. år.

Imidlertid er betingelsen for at få miljøgodkendelsen, at udledningen skal ned på 0,4 kg N pr. hektar årligt i skovområdet.

- Det kan ikke lade sig gøre. Selv om jeg gerne vil investere i ny miljøteknologi, så kan vi ikke kommer lavere end de 0,8 kg pr. hektar. Det er umuligt at forstå, at jeg ikke kan få en tilladelse, når det jeg vil lave reducerer udledningen med 20 procent og vi samtidigt kan producere mere, siger Lars Tolstrup.

Han havde fornylig besøg af DF's landbrugs- og miljøordfører Lise Bech, som var indbudt af Landbrug & Fødevarer. Ud over Lars Tolstrup besøgte hun også en anden nordjysk landmand, der har fået sin produktion låst af reglerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Står det til Lise Bech, så skal Lars Tolstrup og de hundredevis af andre landmænd, der på lignende måde er ramt af ammoniakreglerne, have hjælp i form af mere lempelige og fleksible regler.

- Det giver jo ikke mening, at Lars står med en låst produktion og ikke kan komme videre i så mange år. Det er ikke i orden, og det skal vi selvfølgelig have gjort noget ved. Dansk Folkeparti vil i hvert fald skubbe på alt det vi kan for at få noget fornuft ind i reglerne, lovede Lise Bech, som pegede på, at det i nogle tilfælde sandsynligvis vil være nok blot at flytte målepunktet fra hjørnet af stalden.

- Det er under alle omstændigheder vigtigt, at vi ikke ødelægger mulighederne for landmænd som Lars. Hans sag er et eksempel på, at reglerne ikke dur, fastslog Lise Bech.

Lars Tolstrup håber naturligvis stadigvæk på, at han kan få sin miljøgodkendelse. Ellers vil det betyde en afvikling af bedriften. Selv om der skulle findes en løsning, så er han dog efter mange års kamp usikker på fremtiden.

- Der har set så mange regelændringer igennem tiden, at det er svært at tro på noget. Selv om jeg eventuelt kan få en miljøgodkendelse, så skal jeg også have en tro på, at jeg kender spillereglerne fremover, så jeg ikke igen kommer i en låst situation, siger Lars Tolstrup.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lise Bech har opfordret miljø- og fødevareministeren til at sætte gang i politiske forhandlinger om at gøre reglerne mere fleksible og helhedsorienterede.

Det glæder Anders Panum Jensen, vand- og naturpolitisk chef i Landbrug & Fødevarer.

- Vi har meget længe peget på, at en stor gruppe landmænd står i en helt håbløs situation på grund af et regelsæt, der ikke giver mening, hverken for natur eller landbrug. Derfor er alle politiske initiativer på området meget velkomne. Det er en ekstremt vigtig sag for dansk landbrug, siger Anders Panum Jensen.