Abonnementsartikel

En arbejdsgruppe med navnet Mælketanken har barslet med en række bud på fremtidens udfordringer for mejeribranchen

Globalt set er udsigterne lyse for mejeribranchen på langt sigt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det mener tænketanken ? Mælketanken - som Mejeriforeningen nedsatte i sommeren 2008 med det formål at rette blikket mod fremtiden og komme med bud på, hvilke udfordringer og muligheder, der venter branchen.

Baggrunden for at nedsætte tænketanken var episoder som Muhammed-krisen og voldsomme markedsudsving, som gav et ønske fra Mejeriforeningen om at blive bedre til at kigge i krystalkugle for i rette tid at kunne varsko mejerierne om udviklingstendenser.

Tænketanken har bestået af medarbejdere fra Mejeriforeningen og repræsentanter for danske mejerier samt eksterne eksperter fra Institut for Fremtidsforskning, og gruppens hidtidige arbejde blev fremlagt i dag på Mejeriforeningens generalforsamling for nylig i Brande.

Her redegjorde Jørgen Hald Christensen for udviklingen, som den kan se ud frem mod 2020.

Vurderingen er, at udsigterne er lyse på langt sigt, fordi efterspørgslen efter mejeriprodukter vil stige i takt med stigende indkomster og befolkningsvækst. For dansk mejeribrug ligger nøglen til succes ifølge vurderingen i ost og syrnede produkter og de nære markeder, hvor efterspørgslen i Europa vil stige.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er også vurderingen, at en ny WTO-aftale bliver en gylden mulighed for dansk mejeribrug, fordi branchen er storeksportør.

Et andet fremtidsperspektiv er, at klimadebatten kan give den langtidsholdbare UHT-mælk en opblomstring, fordi der hverken skal køles på mejeriet eller i hjemmene.

Gruppen har blandt andet også set på mælkeskeptikernes indflydelse, den teknologiske udviklings muligheder og om klimaændringer vil give nye kvægsygdomme.