Med det mål at reducere udslippet af drivhusgasser foreslår Socialdemokratiet en ny jordreform, som skal indarbejdes i regeringens klimaplan. Det skriver Politiken.

Mette Frederiksen foreslår at bytte rundt på landbrugsjord og i visse tilfælde lade staten opkøbe de lavtliggende jorder fra landmænd. Som udgangspunkt skal det ske via frivillige aftaler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg vil nødig ekspropriere, siger Mette Frederiksen til Politiken, men afviser det ikke endegyldigt.

Lavtliggende marker ligger ofte langs vandløb og drænes ofte for vand. I den proces bliver tørv i jorden nedbrudt til CO2, som resulterer i et udslip af drivhusgas. Selvom de lavtliggende jorder blot udgør knap tre procent af den dyrkede jord i Danmark, så står de for omkring 10 procent af landbrugets udledning af drivhusgasser, skriver Politiken.