Vejledning om tilskud til privat skovrejsning 2018 er nu tilgængelig

Den første august åbner ansøgningsrunden for tilskud til privat skovrejsning ved Miljø- og Fødevareministeriet. Sidste år var der også mulighed for at søge om tilskud til skovrejsning, men i år er der kommet et par ændringer.

De vigtige ændringer i forhold til sidste år er. at der i år kan søges om tilskud til plantning af nåleskov.

Derudover er der mulighed for at søge om forhøjet tilskud til anlæg af skov med særlige miljøhensyn, det vil sige anlæg uden brug af dybdepløjning og uden brug af pesticider.

Ansøgninger om tilskud til private skovrejsningsprojekter vil fortsat blive prioriteret. Ansøgninger om tilskud til skovrejsningsprojekter, der anlægges med særlige miljøhensyn, vil blive prioriteret først. Ansøgninger med særlige miljøhensyn vil altså blive prioriteret over projekter, der ønskes etableret uden særlige miljøhensyn.

Miljø- og Fødevareministeriet henviser desuden til deres melding om, at der ikke skal bruges pesticider i nye skove.

Prioriteringskriteriet om klimatilpasning udgår desuden.

Årets ansøgninger først blive prioriteret i forhold til, om projekterne ønskes anlagt med eller uden særlige miljøhensyn. Herefter vil de blive prioriteret efter de følgende kriterier efter faldende pointtal:

Beliggenhed inden for delvandoplande med kvælstofreduktionsmål.

Omkostningseffektivitet (pris pr. kg kvælstof).

Beliggenhed inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller vandindvindingsoplande til almene vandforsyninger.

Ansøgningsrunden løber fra den 1/8 - 15/9.