Ny gødskningsbekendtgørelse gør det nemmere at være landmand, mener Landbrugsstyrelsen.

I bekendtgørelsen udsteder Landbrugsstyrelsen de økonomisk optimale kvælstofnormer, som bestemmer, hvor meget gødning du må tildele afgrøderne i planperioden 2018/2019, og styrelsen fastsætter mængden af næringsstofindholdet i husdyrgødningen, som er grundlaget, når du skal beregne din produktionen af kvælstof og fosfor.

Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Du kan også se mindre ændringer af afgrødenormtabellerne. Tabellerne er opdaterede med nye og udgåede afgrødekoder. Normerne opdateres i Tast selv-service, når bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Gør det nemmere

Med den nye bekendtgørelse får du mulighed for at indberette krydsninger af jerseykvæg for dyretyperne malkekvæg og opdræt. Det betyder, at den procentvise andel af jersey i dyret bliver taget med, når du skal beregne bedriftens produktion af kvælstof og fosfor i husdyrgødningen. Den nye funktion vil være et alternativ til at anvende type 1 og type 2 korrektionen, og det vil gøre det lettere at indberette jerseykrydsninger.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Landbrugsstyrelsen har desuden gjort reglerne mere fleksible, hvis du skal korrigere din produktion af kvælstof og fosfor i husdyrgødninger: Fremover kan du bruge tal for det aktuelle høstår, når du laver foderkorrektion. På samme måde kan du bruge data fra relevante fodercentraler, når du skal korrigere foder for mink og andre kødædende pelsdyr. Derudover udgår kravet om, at du skal vedlægge en udskrift fra Norfors, når du korrigerer for kvæg.

Forlænget frist

Fristen for indberetning af det afsluttende gødningsregnskab er blevet forlænget, så du fremover kan opgøre regnskabet frem til den ordinære frist den 31 marts efter planperiodens afslutning.

Du kan læse mere om reglerne 'Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2018/2019'. Den vil ligge på Landbrugsstyrelsens hjemmeside i midten af juli.