Borgernes retssikkerhed skal styrkes i sager om planloven.

Borgeren skal før systemet. Det vil regeringen vise, at den synes. Ekspropriationsudvalget har i dag afleveret sine anbefalinger om, hvordan borgernes retssikkerhed kan styrkes ved ekspropriation efter planloven, det vil sige i situationer, hvor det er nødvendigt for en kommune at ekspropriere borgerens ejendom som et led i lokalplanlægningen.

Udvalget kommer med i alt otte anbefalinger, der vil styrke borgernes retssikkerhed ved ekspropriation efter planloven og forenkle den kommunale ekspropriationsproces, samtidig med at mulighederne for kommunal udvikling sikres.

Det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

- Udvalget lægger blandt andet op til en større reform af hele procesdelen, der skal gøre det både nemmere og hurtigere at få behandlet borgernes klagesager i forhold til ekspropriationers lovlighed og i forhold til erstatningsudmålingen, skriver Udvalgsformand Håkun Djurhuus i pressemeddelelsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Styrket retssikkerhed

Samlet set lægges der op til den mest omfattende reform af ekspropriationsprocessen i nyere tid. Udvalget har lagt væsentlig vægt på, at borgerne har oplevet lang sagsbehandlingstid og høje omkostninger som forringende for deres retssikkerhed.

Ekspropriationsudvalget konkluderer i betænkningen, at retstilstanden for ekspropriation efter planloven bør gøres mere gennemskuelig for den almindelige borger, og at der bør iværksættes en række tiltag for at stille borgeren bedre.

Udvalget lægger blandt andet vægt på, at der i den forbindelse ikke gennemføres tiltag, der vil begrænse kommunernes vækst- og udviklingsmuligheder.