Kombination af godt prisniveau og pænt salg giver flot frøafregning for 2017.

Frøpriserne holder et godt niveau, og DLF har oplevet et pænt frøsalg både i efteråret 2017 og foråret 2018. Denne kombination betyder, at DLFs avlere får en flot frøafregning ind på kontoen for høst 2017, der slutafregnes i dag den 11. juni. Med 14.250 kr. per hektar for høst 2017 er udbetalingen igen oppe over de 14.000 kr. per hektar, som den nu har været i fem ud af de seneste seks år. Med et høstindeks på 97, høstede DLFs avlere i 2017 lidt under de sidste fem års gennemsnit

DLFs frøavlere kan derfor glæde sig over, at slutafregningen i juni termin har fået et pænt løft i forhold til acontobetalingen.

Resultatet er bedre end forventet ud fra decembers acontoudbetaling, hvor avlerne får udbetalt 75 procent af den forventede afregningspris. I forhold til det der var lagt op til i slutafregningen er frøpriserne i gennemsnit hævet med knapt 10 procent svarende til, at restbetalingen er toppet med 65 mio. kr.

- Vi er glade for at kunne give vores frøavlere en pæn prisstigning i forhold til december termin, fortæller avlsdirektør i DLF, Anders Mondrup.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- På trods af at frøudbytterne var præget af en udfordrende høst og noget under vores forventninger, kan vi se at frø er meget konkurrencedygtig i forhold til alternative afgrøder som korn og raps, med et væsentligt bedre dækningsbidrag.

Rajgræs under gennemsnit

I alm. rajgræs, som er den største græsfrøart i Danmark, blev udbyttet for andet år i træk under gennemsnittet hos DLFs avlere med 1.483 kg per hektar. Det svarer til en indeks 92 høst i forhold til gennemsnittet af de foregående fem år. DB 1 i alm. rajgræs bliver i gennemsnit 8.600 kr. per hektar, hvilket lægger god afstand til både hvede og vinterraps.

Rødsvingel - den næststørste art - gav et bedre udbytte på 1.571 kg per hektar og opnåede et indeks på 108 i forhold til en normalhøst. Det udløser et DB 1 på 10.900 kr. per hektar.

Våd og solfattig sæson

I 2017 var afgrøderne udfordret af en våd og solfattig sæson, med store variationer mellem de enkelte regioner. Kombinationen af en høst under normal, både målt på hektar og på frøudbytte har skabt en bedre balance i frømarkedet.

- Efter et par år, hvor vi har skåret produktionen ned er der kommet en god balance i markedet i de fleste arter, fortæller Anders Mondrup.

- Derfor har vi også kunnet skrue op for høstarealet til høst 2018 og 19, siger han.

DLFs afregningspris for frø er steget i forhold til sidste sæson, og trods udbytter under normalen ender DB 1 i frøafgrøderne på i gennemsnit 10.245 kr. per hektar for 2017. Det er på samme niveau som de foregående fem år.