- Det ser ud til, at landbrugspolitikken skal løfte flere opgaver, men tildeles færre ressourcer, så lad mig bare melde klart ud; vi jubler ikke over udspillet, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Alligevel er der gode takter, som Landbrug & Fødevarer gerne ser vedtaget:-

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Kommissionen lægger op til, at EU skal have mere fokus på resultater og i højere grad lade metoderne være op til det enkelte medlemsland. Det vil være en væsentlig ændring i tilgangen til, hvordan landene skal leve op til de mål og krav, EU fastsætter i fællesskab. Hvis det her bliver vedtaget, vil vi forhåbentlig se mindre dato- og regeltyranni. Det kan vi kun være tilfredse med, siger Martin Merrild og forsætter:

- For dansk landbrug er den fælleseuropæiske landbrugspolitik helt fundamental og vi er dybt afhængige af et velfungerende indre marked. Men vi skal væk detailstyring fra Bruxelles. Der er alt for store forskelle på, hvordan den bedste løsning ser ud alt efter om du dyrker tomater på Santorini eller kartofler på Samsø.

Ifølge formanden afhænger succesværdien af de gode takter af den danske regering:

- Skrækscenariet er, at muligheden for mere individuelle løsninger blive brugt til at stramme skruen yderligere. Hvis danske landmænd bliver udsat for langt strammere regler end i andre lande, så står vi jo i en håbløs situation. Hvis Kommissionens forslag bliver vedtaget, så er vi dybt afhængige af, at den danske regering vil videreføre tankegangen og sikre mærkbar regelforenkling med fokus på lige konkurrencevilkår, siger Martin Merrild.

Kommissionen lægger også op til, at landbrugspolitikken skal løfte nye opgaver inden for klima og miljø. For Landbrug & Fødevarer er det afgørende, at der ikke kommer nye tiltag, der straffer danske landmænd for at være foran og blandt de dygtigste:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vores fødevareproducenter er blandt de dygtigste i Europa hvad angår miljø- og klimaeffektivitet, og vi er langt fremme på innovation og bæredygtighed. Det skal indregnes i nye målsætninger, så dansk landbrug ikke bliver straffet for at have læst foran på lektien, siger Martin Merrild.

Martin Merrild fortæller, at de danske landmænd i forvejen kan blive ramt relativt hårdt, fordi Kommissionen forslår en udjævning af støtten mellem medlemslandene.

- Det er mig en gåde, hvorfor lande, der har meget lavere produktionsomkostninger end Danmark, skulle modtage en større del af støtten, afslutter han.

Ifølge Niels Lindberg, EU-politisk chef for Landbrug & Fødevarer, bliver Bruxelles en langvarig landbrugspolitisk kampplads, hvor man kan finde Landbrug & Fødevarer helt i front:

- Nu vil vi nærlæse udspillet og de tekniske detaljer i forslagene. Vi kommer selvfølgelig til at knokle for at sikre vores medlemmer mest mulig indflydelse. Vi vil sidde på skødet af så mange som muligt, lænke os til mødebordene og tale med enhver, der vil lytte, siger Niels Lindberg

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi forventer, at det kan blive et langt sejt træk, da vi meget vel kan være på den anden side af Europa-Parlamentsvalget, før der lander en endelig aftale om landbrugspolitikken fra 2020. Men vi er klar, og vores medarbejdere i både Danmark og Bruxelles er i gang.