Det danske DanHatch har opkøbt stor fransk rugerivirksomhed.

Den danske fjerkrækoncern DanHatch har opkøbt en stor rugerivirksomhed i Frankrig sammen med belgisk samarbejdspartner. Opkøbet er det tredje i rækken på under et år og understøtter DanHatchs strategi om vækst på nye markeder i forbindelse med en løbende strukturtilpasning af den europæiske rugerisektor. Det skriver DanHatch i en pressemeddelelse.

Rugerikoncernen DanHatch Group har netop overtaget den store franske rugerivirksomhed Couvoir Josset et Fils via datterselskabet BD France SAS, som DanHatch og samarbejdspartneren Belgabroed Group hver ejer halvdelen af. Efter opkøbet dækker BD France ca. 25 proecnt af det franske marked for konventionelle daggamle slagtekyllinger. DanHatch Group og Belgabroed Group udgør nu sammen med BD France den største rugerigruppe i Europa.

Nye muligheder

Opkøbet er et vigtigt led i DanHatch Groups vækststrategi, der er fokuseret på en profitabel udvikling på nye og eksisterende markeder. Koncernchef Kristian Kristensen forventer, at den nye investering allerede i 2018 vil resultere i et positivt bidrag til det samlede koncernresultat, som i 2017 nåede en rekord med 85,2 mio. kr. før skat.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Der sker i disse år en markant konsolidering i den europæiske slagtekyllingesektor, og det skaber nogle meget interessante udviklingsperspektiver for DanHatch Group. Opkøbet af den franske rugerivirksomhed giver et øget produktionsgrundlag og vil samtidig være med til at skabe synergier i forhold til de to ejeres eksisterende rugeriaktiviteter i Europa, skriver Kristian Kristensen i en pressemeddelelse.

Den opkøbte franske virksomhed har hidtil været familiedrevet og består af de to rugerier; Josset og Avi-Loire. Medarbejderstaben på begge produktionsanlæg vil blive bibeholdt, og det er planen at igangsætte et udvidelses- og moderniseringsprogram inden for en kortere tidshorisont.