Tønder Kommune tager første skridt mod en foreslået genslyngning af Arnå, der skal skabe nye vådområder og fjerne kvælstofbelastningen i å-systemerne og Vadehavet.

Hvis alt går vel investeres cirka 20 millioner kroner i to naturgenopretningsprojekter i Tønder Kommune. Det drejer sig om etablering af to nye vådområder omkring Rejsby Å og Kanal samt ved Arnå i området omkring Alslev. Det skriver JydskeVestkysten.

Målet er, at vådområderne skal fjerne kvælstof ved at omlægge landbrugsjord til naturarealer.

- Der er tidligere gennemført naturopretningsprojekter, men det er første gang det gælder om at nedbringe kvælstofudledningen. De berørte lodsejere får erstatning, siger projektleder ved Tønder Kommune, Simon Petersen til avisen.

De to projekter er fortsat i en indledende fase. Det springende punkt er, at der opnås enighed med de berørte lodsejere. Dem er der 21 af.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tønder Kommune søger i alt 19,3 millioner kroner hos Landbrugsstyrelsen til realisering af projekterne. Cirka 15 mio. kr. forventes anvendt i Arnå, de resterende 4,3 mio. kr. til Rejsby-projektet.

Hvis projekterne godkendes og støttes af Landbrugsstyrelsen, kan arbejdet med planlægning og siden gennemførelse for alvor gå igang.

Det planlagte projekt omkring Rejsby vil ifølge beregningerne fjerne 3516 kg kvælstof om året. Dette svarer til 95 kg kvælstof pr. hektar, hvilket ligger over måltallet på 90 kg.

Omkring Arnå er projektområdet på 92,9 hektar. Det planlagte projekt vil fjerne 8345 kg kvælstof per år. Dette svarer til 90 kg pr. hektar, hvilket lever op til det fastsatte krav for kvælstoffjernelse.

Sammenlagt vil de to projekter altså kunne reducere den årlige udledning af kvælstof med godt 12,6 ton, skriver mediet.