Abonnementsartikel

Landmændene omkring Norsminde Fjord vil have præcise målinger af kvælstofudledningen. Derfor har de selv sat gang i målinger flere steder i fjorden.

I endnu et forsøg på at råbe politikere og embedsmænd op har Landboforeningen Skanderborg-Odder i samarbejde med Seges taget initiativ til at tage egne målinger af kvælstofudledningen i Norsminde Fjord. Men det ærgrer formanden Jens Gammelgaard, at det skal komme fra landmændene selv at få taget regelmæssige prøver af vandet i fjorden.

- Vi er begyndt at tage målinger på fjorden. Vi tog allerede prøver sidste sommer, og der kunne vi se, at der ved åens udløb var saltvandsplanter, og det viser, at der kan være saltvand ved åens udløb, og i den anden ende ved slusen er der fersk vand, og det gør, at der ikke kommer til at gro hverken fersk eller saltvandsplanter. Det må også ministeriet indse, siger Jens Gammelgaard.

Han peger på, at det er forkasteligt, at kravet er kommet uden, at der er taget vandprøver i Norsminde Fjord.

- Det er vanvittigt, at man fra myndigheder kan implementere et krav uden at tage målinger, det burde ikke være os der tager målinger. Man kan sagtens sidde bag et kontor og planlægge, men tag nu ud og se på recipienten . Vi ved, at der i Norsminde er en opholdstid på 14 dage for vandet, kvælstofs tabet fra efteråret og vinteren er jo for længst væk i dag og langt ude i Kattegat.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Delmål kan nåes

I første omgang er kravet at reducere kvælstofudledningen til fjorden med 37 tons N frem mod 2021, og det mål er områdets landmænd i samarbejde med Odder Kommune i fuld gang med at implementere. Blandt andet ved at få lavet minivådområder.

- Der er udfordringer i at få tingene igennem systemerne, Det tager tid, og der er større udfordringer end vi troede. De delmål frem til 2021 er jeg sikker på, vi kan nå. De mål efterfølgende er udfordrende. De mål kan vi ikke nå. Det er ikke realistisk. De 37 tons kan vi nå med de værktøjer vi har med minivådområder, vådområder og efterafgrøder, siger Jens Gammelgaard og tilføjer.

- Men de næste mål har vi ikke værktøjer til, og så skal man lave braklægning. Det kan man ikke byde erhvervet, det kan vi ikke acceptere . Der må regeringen gribe ind og tage fat i det, siger Jens Gammelgaard med henvisning til den rapport fra Københavns Universitet, som fastslår, at hvis vandplanerne skal opfyldes, skal der yderligere reduceres med 33 ton N i tredje vandplanperiode i årene 2021-27.

Og Jens Gammelgaard vil blive ved med at kæmpe for de lokale medlemmer, som risikerer at komme i klemme .

- Det er suverænt vores opgave, når vi har en lovgivning, som er lavet så tåbeligt, er det vores opgave, at bakke medlemmer op, så de kan være her. For god landbrugsjord skal dyrkes, siger han.

Mangler politiske udmeldinger

Selvom Landboforeningen og Landbrug & Fødevare i sidste sommer inviterede blandt andet nuværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og miljø og fødevareordfører Erling Bonnesen (V) til at kigge på fjorden og høre på landmændene, så er der intet sket siden fra politisk hånd. Ifølge Jens Gammelgaard er det hans forventning, at der i dette efterår eller i starten af 2019 kommer en udmelding omkring kvælstofreducering fra Christiansborg.

- Mit ønske er, at vi skal skubbe kravene to planperioder. Jeg forventer, at vi får ændret målet på 33 tons. Kravet skal sænkes. Vi skal have et rent vandmiljø, men vi skal også være her som mennesker. Jeg er helt sikker på, at den viden vi har, bliver større for at kunne reducere udledningen. Og så skal vi have mere realistisk mål for fjorden. Det kan ikke passe, at Norsminde Fjord er højt målsat med den placering, den har, siger Jens Gammelgaard, der samtidig slår fast, at den lokale dialog med Odder Kommune er god.