Sagro undersøger effekten af forskellige former for husdyrgødning til kartofler.

Sagro og forsøgsvirksomheden Ytteborg har i år etableret kartoffelforsøg med det formål at undersøge effekten af forskellige former for husdyrgødning sammenlignet med handelsgødning, skriver Sagro i en pressemeddelelse.

Planterådgiver i Sagro Jesper Kjelde fortæller, at det handler om at undersøge gødningsværdien målt som mængden af indlejret stivelse i fabrikskartofler.

- I vores område har vi tilstrækkeligt med organisk gødning til langt den største del af gødningsstrategierne, så det er interessant at se, hvordan vi bedst udnytter den, siger han i meddelelsen.

Der er lagt i alt syv forskellige forsøg op

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Der er analyseret for klor i alle de organiske gødninger. Analyseresultaterne ser spændende ud og kan i sidste ende have betydning for udbytterne. De viser et anderledes indhold af klor end forventeligt. Baggrunden herfor analyseres for nuværende.

Èt er teori

Der er på forhånd taget prøver af alle gylletyperne, så næringsindholdet er kendt, hvilket giver de bedste forudsætninger for at planlægge gødningen. Dermed er alle de relevante tal i teorien kendt på forhånd. Men det handler om at få en praktisk erfaring, som ikke er indhentet tidligere.

- Vi håber på, at vi kan blive klogere på forskellene i indlejringen af stivelse og den proces, der er i løbet af sæsonen, og hvordan de forskellige gylletyper påvirker. Med større viden vil man fremadrettet bedre kunne udnytte den husdyrgødning, som området har meget af, og vælge de rigtige gødningsstrategier, siger Jesper Kjelde.

Undervejs analyseres for indholdet i kartoffeltoppene, ligesom knoldene løbende analyseres for stivelsesindhold og mikronæringsstoffer i de forskellige stadier. Der tages 4 bladsaftsanalyser for at se indlejringen af kvælstof i blade, udtages planteprøver et par gange hen over sæsonen, ligesom der udføres 3-4 stivelsesbedømmelser.

Jesper Kjelde forventer, at de tre første led med stort indhold af handelsgødning, vil være de stærkeste, da man har stor sikkerhed for næringsstoffer. Sagro, forsøgsvirksomheden Ytteborg og KMC viser de foreløbige resultater frem på Kartoffeldagen 2. august.