Abonnementsartikel

Der er brug for flere bier og derfor har de fået deres egen dag, så flere kan hjælpe.

For at rette fokus på biernes vanskelige kår og deres store betydning for den globale fødevareproduktion, har FN valgt at udråbe den 20. maj som international bi-dag. Således også i Danmark, hvor Danmarks Biavlerforening opfordrer alle danskere til at blive mere bivenlige. Det skriver Danmarks Biavlerforening i en pressemeddelelse.

Værdien af biernes og andre insekters bestøvning af afgrøder er blevet vurderet til mellem 421 og 690 mio. kr. i Danmark, og det er nok lavt sat, da det ser ud til, at insektbestøvning betyder mere for udbyttets størrelse, kvalitet og holdbarhed end hidtil antaget.

Over de seneste 50 år er landbruget på verdensplan blevet mere afhængige af bestøvere, da produktionen af bestøver-afhængige afgrøder er firedoblet. FN's landbrugs- og fødevareorganisation anslår, at 100 afgrødetyper udgør 90 procent af verdens fødevarer af disse er 71 bi-bestøvede. Det skriver Danmarks Biavlerforening i en pressemeddelelse.

Mangel på bestøvning

- Bierne er under pres på flere fronter. I Danmarks Biavlerforening har vi dokumenteret, at der er perioder i sæsonen, hvor bierne stort set ikke kan finde føde i form af blomsters nektar og pollen. Derfor har vi iværksat kampagnen Bliv Bivenlig, som giver en række konkrete anbefalinger til, hvordan danskerne kan gøre Danmark blomstrende, siger Arne T. Henriksen, formand for Danmarks Biavlerforening i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Bier er gennem hele deres liv afhængig af nektar og pollen fra blomster.

- Der er tre ting, vi alle kan gøre for at blive mere bivenlige. For det første skal vi så og plante bivenligt, så der er blomster til bierne lige fra det tidlige forår og indtil sent på efteråret. For det andet skal vi klippe bivenligt, dvs. på tidspunkter, hvor klipning ikke forhindrer eller ødelægger blomstring, og hvor klipning medvirker til øget blomstring. Endelig gælder det om at give plads til det vilde, så der er levesteder til bierne,« siger Arne T. Henriksen.

Så hvis du lader mælkebøtterne blomstre, giver du bierne føde. Bierne vil kvittere for hjælpen ved at bestøve æbletræerne. Og høster du ti æbler, kan du takke bierne for de syv. Så der er god grund til at springe ud sammen med blomsterne og blive bivenlig.

Du kan læse mere om, hvordan du bliver bivenlig på www.bivenlig.dk - her kan du også hente folderen Bliv Bivenlig, som giver anbefalinger til, hvordan landbruget, skovbruget, kommunerne og haveejerne bliver bivenlige.