Abonnementsartikel

Ny rapport viser, at halebid kan reduceres med andre metoder end halekupering.

Halekupering er ikke den eneste og nødvendigvis den bedst løsning mod halebid i svinebesætningen. Det er en del af konklusionen i en rapport fra Aarhus Universitet.

Halebid blandt slagtesvin kan forebygges med mere halm og mere plads i stien med færre svin. Det mener forskere fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet, der netop har afsluttet en undersøgelse på området.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Mere halm, tak

Undersøgelsen viser, at tildeling af 150 gram halm pr. svin pr. dag, færre svin i stien og halekupering hver især hjælper mod halebid, mens effekten er endnu større, hvis de tre tiltag kombineres.

Enkeltvis var halekupering mest effektiv i undersøgelsen, mens mere halm og færre svin i stien kombineret gav det samme resultat. Derfor er ønsket også, at halekupering i mindre grad bruges, da forskerne mener, at det er en udbredt misforståelse, at halebid kun kan undgås ved halekupering, og at EU-lovgivning heller ikke tillader systematisk brug af halekupering. At kombinere de to andre metoder kræver dog mere arbejde af landmanden.

Risikoen for halebid var reduceret men ikke helt væk ved brug af alle tre forebyggende metoder.

Andre strategier, som eksempelvis varsling forud for udbrud af halebid, kan være nødvendige for at undgå haleskader, viser undersøgelsen.