Abonnementsartikel

Sidste år indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre forlig på veterinærområdet.

Nu udmønter forliget sig i obligatorisk sundhedsrådgivning, og fra næste år skal landmændene også indføre egenkontrol, som det kendes fra bl.a. slagterier og slagterbutikker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den obligatoriske sundhedsrådgivning kommer til at gælde for alle større kvæg- og svinebesætninger og indebærer ifølge Fødevareministeriet følgende:

- Øget fokus på forebyggende og rådgivende indsats

- Øget overvågning af dyrevelfærd og medicinforbrug i besætningerne

- Indførelse af incitamentsstruktur med inddeling af besætninger i god og mindre god landmandspraksis

- Øget offentlig kontrol i besætninger med dyrevelfærds- og dyresundhedsmæssige problemer

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fødevarestyrelsen forventer at kunne tage den nye model i brug fra 2010 og, at de nye regler er fuldt implementeret i løbet af 2011.