Sagro vil undersøge, hvordan man bedre kan udnytte fosfor i majsmarker.

I forsøget placeres gyllen i en streng omkring 5 centimeter dybere end frøet. Dermed opnår majsen hurtigere at kunne udnytte fosforen i forhold til den traditionelle nedfældning, som ligger opblandet i jorden i cirka 10-15cm dybde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Alternativet til gylleplacering vil være andre gødningstyper, som eksempelvis flydende gødning, hvor fosforen er 100 procent tilgængelig, eller gødninger med mindre fosfor i. Det skriver Sagro i en pressmeddelelse.

- Den viden, vi opnår ved forsøget, kan jo være interessant for rigtigt mange landmænd og vil kunne løse store udfordringer, skriver planterådgiver Kirstine Damgaard Pedersen i ne pressemeddelelse.

Dels vil majsen komme bedre fra start, dels vil landmændene kunne udnytte den gylle, de har. Tre firmaer har stillet forskellige sorter til rådighed, som også indgår i majs-demoerne hen over sæsonen.

Forsøget kommer i kølvandet på udfordringerne med at få plads til startgødning og gylle i det midt- og vestjyske efter de nye fosforregler trådte i kraft. Mange landmænd rammer hurtigt loftet for, hvor meget gylle, de kan udbringe, hvis de også vil have startgødning til deres majs.

Måle udbyttet

Ud over forsøget med gylle og startgødning på de 8 hektar er der også forsøg med mikronæringsstoffer primært bor og mangan, som majsen sprøjtes med.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi vil gerne undersøge, om vi får reel merværdi, af det vi sprøjter på ? og om der nu også er den effekt, som producenterne hævder, skriver Kirstine Damgaard Pedersen i en pressemeddelelse.

- Nogle mener, de kan se effekten. Vi vil gerne måle det i udbyttet, siger Kirstine Damgaard Petersen.

Et andet forsøg er efterafgrøder. Her bliver der sået radgræs, hundegræs og forskellige alternativer.

Majsdemoerne kommer desuden til at omfatte eftergødskning af majs i midtsæsonen, ukrudtssprøjtning og logaritmesprøjtning, hvor doseringen varieres fra maximum til halv dosering over en strækning på 7,5 meter, så det bliver meget synligt, hvor stor forskel en varieret dosering vil gøre på udbyttet. Det skriver Sagro i en pressemeddelelse.

Der vil blive holdt et arrangement i marken den 20 juni, Hvor der vil blive sået efterafgrøder og eftergødet i majsen.