Abonnementsartikel

Carl Åge Pedersen, som er leder af planteavlsområdet, har sidste arbejdsdag torsdag.

Carl Åge Pedersen, der torsdag har sidste arbejdsdag hos Videncentret for Landbrug, er uddannet agronom fra Landbohøjskolen i 1977. Han indledte karrieren som planteavlsassistent i Djurslands Samvirkende Landboforeninger. Senere blev Carl Åge Pedersen ansat hos Salling Landboforening i Skive og i Aalborg Amts Landboforening, inden han i 1986 kom til Det faglige Landscenter i Viby, hvor han blev ansat som landskonsulent i gødskning og kulturteknik.

I 1992 blev Carl Åge Pedersen chefkonsulent og leder af planteavlsområdet på Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby, der i dag hedder Videncentret for Landbrug. I 2007 blev han udnævnt til direktør for Planteproduktion og blev samtidig medlem af direktionen.

Carl Åge Pedersen er gift og har tre voksne børn.