Abonnementsartikel

Fra 2015 til 2017 har der været en stigning i forburget af antibiotika hos minkproduktioner. Nivauet er på samme niveau som i 2012, hvor en signifikant stigning blev registeret

Gennem det seneste årti har der været en stigning i forbruget af antibiotika i minkproduktionen. Især perioden fra 2007 til 2012 og igen fra 2015 til 2017 er forbruget nærmest fordoblet. Det fremgår af Dansk Veterinær tidsskrift. Den seneste stigning er relateret til et større forbrug i sommermånederne omkring og efter afvænning.Fra minken får kuld i maj frem til afvænning ses et højt niveau, ligesom der ses en stigning i efteråret. Fra pelsning i november er antibiotikaforbruget lavt indtil det følgende forår.