Brexit kan trække sorter ude af EU. Plan i gang.

Med Brexit mister EU også et landbrugsland, der har lavet mange undersøgelser af frø- og plantesorter.

Dermed ville de brittiske sorter blive fjernet fra EU's sortsliste og dermed miste godkendelsen til markedet. Men Landbrugsstyrelsen har en plan. De sorter, der kun står på EU's og Storbrittaninens sortsliste kan nu indberettes til den danske liste, uden at man skal lave danske dyrkningsundersøgelser. Ellers ville sorterne fosvinde fra EU's sortsliste ved Brexit, og derved skulle man lave nye undersøgelser for at kunne dyrke det i Danmark. Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Lang deadline

Ændringen er begrænset til at gælde for sorter, der ikke ville kunne handles inden for EU efter Brexit, fordi de kun står på britisk sortsliste og EU's fælles sortsliste.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Anmeldelsen skal ske til TystofteFonden og skal være modtaget i fonden senest den 1. oktober 2020. Anmeldelsesskema findes på TystofteFondens hjemmeside tystofte.dk. Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Landbrugsstyrelsen gør opmærksom på, at virksomhederne i forbindelse med anmeldelsen er underlagt TystofteFondens almindelige betingelser, som også kan ses på fondens hjemmeside.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 12. april 2018.