Abonnementsartikel

Ole og Inger Kjær i Ølstrup har fået handlefrihed gennem topresultater.

Ole Kjær elsker at være svineproducent og går forrest i arbejdet i stalden, uanset om det er aften eller weekend. Det giver en god føling med både grise, medarbejdere og udgifter. Det skriver Vestjysk i en pressemeddelelse.

Men når han sammen med hustruen Inger for alvor skal vurdere resultaterne, kigger de på sammenligningstal. Henholdsvis Svinerådgivningens DB-Tjek og Vestjysk's benchmarking med andre landbrug.

- Vi bruger DB-tjekket til at motivere os selv hver eneste morgen, når vi går i stalden. Det gælder både mig selv og de medarbejdere, vi har ansat til at passe grisene. Vores konkurrence-gen gør, at vi ikke vil nøjes med andenpladsen, siger Ole Kjær.

Præcis dér har smågrise-produktionen i Ølstrup ved Ringkøbing ellers ligget i de seneste par år. Men ved den seneste halvårsopgørelse indtog den for første gang førstepladsen i forhold til de 79 andre besætninger, der er med i DB-Tjek for smågriseproduktion med 30 kilos-grise. Tallene viser, at der er et dækningsbidrag på 10.477 kroner per årsso mod et landsgennemsnit på 7.698 kroner.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Mange grise per so

Blandt de mange parametre, der spiller ind på bundlinjen, springer især antallet af fravænnede grise per årsso i øjnene: 39,9.

- Det betyder så, at vi er over landsgennemsnittet på dyrlægeomkostninger, fordi der simpelthen er flere grise per so, der risikerer behov for behandling. Jeg har også nogle stabile og erfarne medarbejdere, der i princippet mener, at alle grise skal overleve for enhver pris. DB-Tjek bekræfter, at det har kunnet betale sig at have denne vedholdenhed, siger Ole Kjær.

En medvirkende årsag til det gode resultat er, at der har været et stærkt fokus på at sanere sig ud af PRRS-virus i besætningen. Det har både sænket udgifterne til medicin og øget antallet af grise med en høj tilvækst.

- Hver fredag giver jeg medarbejderne rundstykker og beder dem sige noget positivt om ugen, der er gået. Her bliver det ofte nævnt, at DAKA ikke har været her i denne uge, siger Ole Kjær.

Beslutningsgrundlag

Hos Vestjysk kan driftsøkonom Jacob Rossen, som har speciale i svineproduktion, sammenligne bedriftens samlede, økonomiske resultat med andre landbrug. Det er en benchmarking, som Ole og Inger Kjær bruger aktivt i strategien for den fremtidige drift.

- Vi kan se, at når Ole rykker så markant ved produktionsresultaterne, og dermed også rykker ved produktionsøkonomien, så opstår muligheden for at tilpasse bedriftens gældsstruktur og dermed skabe større handlefrihed. Og ved at inddrage de omkostninger, der ikke er med i DB-tjekket, får vi et bredere grundlag for en dialog om de mere taktiske og strategiske overvejelser i driften, siger Jacob Rossen.

Ole og Inger Kjær har aldrig fået etableret en gårdbestyrelse, men bruger i stedet benchmarkingen og sparringen med rådgiverne hos Vestjysk Landboforening. Det er her, at parret for eksempel kan få vendt overvejelser om bedriftens fremtidige udvikling, og hvordan gården gøres klar til, at den på et tidspunkt skal generationsskiftes.

- Benchmarking og DB-Tjek koster for Ole kun cirka 20 øre per gris, men hvis man vil have noget ud af det, skal man turde kigge på tallene og være villig til at debattere muligheder og udfordringer. I sidste ende er det Ole og Inger, der træffer beslutningerne, men med sammenligningstallene gør de det faktabaseret, siger Jacob Rossen.

Svineproducent-parret ser også udarbejdelsen af tallene som en billig investering i forhold til nytteværdien.

- Somme tider viser resultaterne, at vi er nødt til at bruge tid og penge på nogle investeringer, men de viser jo også, hvornår det kan betale sig. Det bruger vi aktivt sammenligningstallene til at vurdere. Derfor indgår DB-Tjek og benchmarking også i vores konstruktive dialog med banken, hvilket kun har styrket samarbejdet, siger Ole Kjær.