Abonnementsartikel

Selv om der er tilslutning til, at dansk landbrug samler sig i en ny enhedsorganisation, breder der sig blandt lokale organisationsfolk en usikkerhed sig om, hvad der skal ske med Åbent Landbrug.

Åbent Landbrug engagerer en lang række landmænd i en frivillig indsats for at markedsføre landbruget over for det øvrige samfund og har her kunnet disponere over midler fra såvel brancherne som landboorganisationerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det bliver mere og mere klart, at midlerne ikke vil være de samme i fremtiden, fordi blandt andet Danish Crown har meldt ud, at der skal spares på brancheudgifterne, og Arla arbejder også med en stor spareplan.

Men de fremtidige rådighedsbeløb er ikke den eneste usikkerhed, folkene bag Åbent Landbrug har - de vil også gerne snart have et udspil om, hvad der organisatorisk skal ske med deres aktivitet.

Det kom senest frem på et informations- og debatmøde, som Dansk Landbrug Midt-Østjylland (DLMØ) har holdt

- Åbent Landbrug er af meget stor betydning for landbruget, og mange landmænd føler en vis utryghed ved, at der ikke er meldt noget ud om, hvordan tingene skal køre i fremtiden, siger Jens Gammelgaard, formand for DLMØ.

Grøn vækst uden vækst

På samme informationsmøde drøftedes regeringens udspil til Grøn Vækst.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der var ikke den store begejstring blandt de fremmødte, som gerne havde set flere elementer fra landbrugets eget forslag.

- Hvor er væksten, og hvor er arbejdspladserne? Det kan være svært at se. Samtidig mener vi, at Danmark får alt for lidt miljø for de mange penge, forslaget koster erhvervet, siger Jens Gammelgaard.

- Vi er ikke uenige i målsætningen om bedre miljø, klima og natur. Men forslaget vil ramme landbruget hårdt og give os store omkostninger. Det vil forringe landmændenes udbytter, uden at der gives kompensation, og det vil ikke forbedre dansk landbrugs konkurencevilkår, siger Jens Gammelgaard på vegne af DLMØ.

Dansk Landbrug Midt-Østjylland er en fællesforening for Djursland Landboforening, Kronjysk Landboforening, Søhøjlandets Landboforening, Århus-Hadsten Landboforening, Samsø Landboforening, Landboforeningen Odder-Skanderborg, Østjysk Landboforening, LandboMidt samt Østjysk Familiebrug.