Det er mennesker og ikke vildsvin, der oftest tager den afrikanske svinepest med hjem.

Frygten for afrikanst svinepest har udbredt debatten om at lave et hegn ved den dansk/tyske grænse for at holde vildsvinene og den forventede smitte ude af landet. Men i Tyskland på insituttetet, hvor man har ansvaret for infektioner af holdte dyr, mener man ikke, at vildsvinene er den største smittefare. Det skriver Flensborg Avis.

- Den største fare er menneskene, lyder det fra Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) i Tyskland til Flensborg Avis.

Et stykke pålæg er nok

FLI mener, at faren for at få importeret pesten via vildsvin er relativt lav, mens faren for, at mennesker via kød bringer sygdommen med sig er høj.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Et enkelt stykke brød med skinke kan være nok, siger Thomas Mettenleiter, chef for FLI til Flensborg Avis.

Derfor skal der laves en kampagne over for menneskene, mener Thomas Mettenleiter. Det skal være gængs viden for allle, at man ikke skal tage mad med hjem, hvis man for eksempel har været på ferie i Polen eller Tjekkiet, hvor der er udbrud af smitte.