Et hegn langs den dansk-tyske grænse skal forhindre vildsvin i at krydse grænsen og på den måde bringe den frygtede afrikanske svinepest ind i Danmark. Hegnet er et af de initiativer, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om, som skal forhindre afrikansk svinepest i at nå til Danmark.

Her på Maskinbladet har vi tidligere skrevet, at en ny tysk rapport viser, at det er mennesker - og ikke vildsvin - der spreder smitten af afrikansk svinepest. Alligevel ønsker miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, ikke at tage chancer med denne smitsomme sygdom.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Risikoen for at få afrikansk svinepest er større, hvis vi har vildsvin i Danmark, ligesom det er vanskeligere at komme af med sygdommen igen. Jeg vil ikke løbe nogen risiko. Det er en milliardeksport på 11 mia. kroner årligt, som vi risikerer at sætte over styr, hvis afrikansk svinepest når til Danmark. Det skal et hegn langs grænsen forbygge, siger Esben Lunde Larsen og fortsætter:

- Men afrikansk svinepest spredes ikke kun af vildsvin, og vi er meget opmærksomme på den menneskelige faktor. Derfor indeholder vores aftale også en række initiativer, som skal forhindre, at mennesker spreder sygdommen til Danmark. Jeg fremsætter et lovforslag, hvor man hæver bødestørrelsen væsentlig ift. lovovertrædelser, hvor den ulovlige handling indebærer risiko for spredning af afrikansk svinepest eller andre alvorlige husdyrsygdomme. Her tænker jeg på ulovlig indførsel af fødevarer, utilstrækkelig rengøring af dyretransporter og ulovlig fodring med madaffald.

Tidligere blev der åbnet for, at jægere kunne skyde vildsvin døgnet rundt.

- Jeg har i forvejen givet jægerne nye muligheder for at jage vildsvin om natten og bedt Fødevarestyrelsen om at lave en kampagne, som retter sig særligt mod svineproducenter, hobbylandmænd og kælegrisejere. Derudover har jeg taget sagen op i EU for at få dem til at intensivere kampen mod afrikansk svinepest. Udover vores informationskampagner ved jeg, at også landbruget er meget opmærksomt på at informere for eksempel landbrugsmedarbejdere, der kommer til Danmark fra områder af Europa, hvor der i dag findes afrikansk svinepest, siger Esben Lunde Larsen.