Bestyrelsen hos Holstebro Struer Landboforening besøger i denne uge Bruxelles for at tale med repræsentanter fra Kommissionen, medlemmer af Europa-Parlamentet og den fælles europæiske landbrugsorganisation Copa.

Med Storbritannien på vej ud af EU og stærke politiske ønsker om nye udgifter til EU's ydre grænser, flygtninge og stabilisering af eurozonen, er det store emne i EU pt, hvordan enderne hænger sammen i fremtidens EU-budget. Skal de resterende medlemslande fx kompensere det hul i budgettet, der opstår med brexit?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her har ordlyden fra den danske regering - modsat Tyskland og de fleste andre medlemslande - indtil videre været, at man ønsker at fastholde det nuværende niveau.

Men hos den jyske landboforening er budskabet et andet: et mindre landbrugsbudget erstattet af øget statsstøtte vil være det værst tænkelige scenarium for dansk landbrug.

- For mig som landmand er det vigtigt, at vi ikke bliver stillet i en ringere konkurrencesituation. Og så må man heller ikke glemme, at landbrugsstøtten er med til at finansiere den fødevaresikkerhed, sunde fødevarer og høje dyrevelfærd, som dansk landbrug producerer, siger Kristian Gade, der er formand i Holstebro Struer Landboforening.

Kamp for landbrugsstøtten

Også Landbrug & Fødevarer har tidligere været ude og kritisere den retning, der er lagt fra den danske regering på dette område.

- Jeg bliver bekymret, når jeg hører, at den danske regering har et snævert fokus på at spare på Danmarks samlede bidrag til EU-budgettet. Min frygt er, at det vil være med til at underminimere den fælles landbrugspolitik, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi skal også overveje, at hvis Danmark holder fast i den her retning over for de andre medlemslande, så kan vi risikere, at de bare kører videre uden os, og at vi så mister indflydelse, fortsætter han.

Han opfordrer den danske regering til at kæmpe for, at landbrugsstøtten i EU som minimum fastholdes på det nuværende niveau.