Vækstregulering giver ikke merudbytte, men sikrer afgrødens kvalitet.

Jakob Skodborg Jensen fra BASF har sat sig for at øge kendskabet til vækstregulering i Danmark.

Han har erfaret, at der generelt har manglet viden om emnet blandt danske konsulenter - inklusive ham selv.

Men efter et møde med den tyske professor Wilhelm Rademacher for et par år siden, har Jakob Skodborg Jensen beskæftiget sig indgående med vækstregulering og har gjort en indsats for at udbrede viden om emnet blandt danske planteavlskonsulenter.

Blandt andet arrangerede han et seminar med Wilhelm Rademacher for 55 danske konsulenter.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Og tilbagemeldingerne fra de danske konsulenter var ifølge Jakob Skodborg Jensen meget positive og bekræftede ham i, at der i Danmark har manglet viden om vækstregulering.

Grand old man

Jakob Skodborg Jensen betegner Wilhelm Rademacher som vækstreguleringens grand old man.

Den tyske professor jonglerer behændigt med avancerede kemiske og biologiske sammenhænge, når han forklarer om forskellige aktivstoffers virkning.

Og det er netop de forskellige virkningsmekanismer, som det ifølge Jakob Skodborg Jensen er vigtigt at have indsigt i for at kunne vælge de rigtige vækstreguleringsprodukter i de konkrete situationer.

Forskellig virkning

Nogle vækstreguleringsprodukter har kun har ét aktivstof, mens andre har to aktivstoffer.

Der er ikke kommet nye aktivstoffer til vækstregulering, og vækstregulering danner ikke resistens. Det bliver ifølge Jakob Skodborg Jensen ved at virke.

Men de forskellige aktivstoffer virker forskelligt, og forskellige faktorer har i nogle tilfælde også betydning for virkningsgraden. Det er forhold som temperatur og lysforhold.

- Hvis man ikke bruger de rigtige produkter i de rigtige situationer, vil man måske opleve, at vækstreguleringen enten ikke virker eller virker for voldsomt, siger Jakob Skodborg Jensen.

- Man skal være opmærksom på, at nogle produkter virker hurtigt, og andre virker langsomt, tilføjer han.

En række demonstrationsforsøg hos dygtige planteavlere viser desuden, at virkningsgraden af eksempelvis BASF's Medax Top kan øges væsentlig ved tilsætning af svovlsur ammoniak.

Jakob Skodborg Jensen har gennem sådanne demonstrationsforsøg fået en betydelig indsigt i, hvordan forskellige væsktreguleringsprodukter virker under forskellige forhold.

Sikring af kvalitet

Han mener, at viden om vækstregulering vil blive mere efterspurgt i de kommende år, fordi behovet for vækstregulering vil stige.

Han understreger, at vækstregulering ikke giver merudbytte, men kan være med til at sikre afgrødens kvalitet.

- Vi oplever, at tildeling af mere kvælstof får mere korn til at knække ned før høst, og det er i sig selv et problem for kornets kvalitet og kan gøre høsten mere tidskrævende. Men det kan også været et stort problem i forhold til høstkapaciteten, fordi lejesæd kræver mange tørvejrsdage for at tørre op. Hvis kornet står op, kan man hurtigere køre ude og høste efter regnvejr, siger Jakob Skodborg Jensen.