Thise Mejeri øgede sin omsætning fra 973 millioner kroner i 2016 til 998 millioner kroner i 2017, og 2017-regnskabet gav et resultat på 24.7 millioner kroner, hvilket er meget tæt på det budgetterede resultat på 25 millioner kroner for 2017. Det skriver mejeriet i en pressemeddelelse.

Mejeriets indtjening i 2017 blev - udtrykt i øre pr. kg standardmælk - øget til 383 øre pr kg mod en indtjening på 372 øre pr kg i 2016. Denne indtjeningsstigning på 11 øre pr kg mælk i 2017 i forhold til 2016-indtjeningen sikrede således også mejeriet i 2017 en klar konkurrencedygtighed med hensyn til mælkeprisudbetaling til andelshaverne i et for mejeriindustrien generelt stærkt 2017 samtidig med, at mejeriets konsolideringsevne var helt ud tilfredsstillende i 2017.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det tilfredsstillende resultat skyldes især et samspil af totalt set gode markedsprisvilkår både i Danmark og på de nære eksportmarkeder, klare produktionseffektiviseringer samt stærkt fokus på øget forædlingsgrad gennem et intensivt produktudviklingsarbejde.

Forventningerne til 2018

Thise Mejeri forventer ligesom sidste år en øget konkurrence i 2018 grundet en stor tilgang af økologiske mælk til de nordeuropæiske mejerier, ligesom det forventes, at mejeriets andelshavere vil forøge den samlede indvejning i 2018 med cirka 5 procent op til i alt 108 millioner kg mælk.

Alligevel har Thise positive forventninger til 2018 med fokus på øget markedsværdiopbygning og på en øget evne til indtjening gennem øget salg af færdigprodukter og produktionseffektivisering til sikronering af mejeriets udviklingsevne og dets konkurrencedygtighed på mælkeprisen.

De positive forventninger har baggrund i, at mejeriet forventer en fortsat udvikling i salg og aktiviteter på hjemmemarkedet. Endvidere er det planlagt, at Thise's eksportsalg til de nære eksportmarkeder skal stige betydeligt. Endelig forventes salget til det kinesiske marked at blive stadig mere vigtigt for Thise, især grundet den forventede øgede konkurrence på økologiske mejeriprodukter i Europa. Endelig bliver produktionseffektiviseringsarbejdet i 2018 yderligere intensiveret ved videreimplementering af LEAN værktøjer og med stramning af effektiviseringsmålene for 2018 i forhold til målene i 2017.

Udvidelse 2018-2019

Med baggrund i stærke økonomiske nøgletal og med en klar forventning om fremtidig konkurrencedygtighed igangsætter mejeriet i 2018 første etape af en bygningsudvidelse, der vil beløbe sig til en investering på cirka 70 millioner kroner henover 2018 og 2019.