Abonnementsartikel

Trinderup Gods ved Hobro har 20 åres erfaring i at drive planteavl uden plov, og ukrudtet kontrolleres med et sundt sædskifte, valg af bekæmpelsesmidler og minutiøs timing af sprøjtningerne.

Trindeup Gods omfatter 930 hektar planteavl og siden 1998 har der været eksperimenteret med pløjefri etablering af afgrøderne. Boniteten ligger i intervaller JB et til tre, og siden 2006 er jorden ikke pløjet.

Markplanen omfatter vinterhvede, vinterraps, frøgræs, vår- og vinterbyg, samt et areal på 135 hektar med kartofler, der er forpagtet ud. I forhold til boniteten avles der rigtig gode udbytter, og i 2017 blev der således afregnet 53 tønder vinterraps pr hektar. Vinterhveden gav 83 tønder i snit, og i vårbyggen blev der høstet 63 tønder, mens vinterbyggen gav et par tønder mere. Udbyttet i frøgræsmarken blev på 2.300 kg frø. Udbytterne er opnået uden vanding, og driftsleder Peer Skov pointerer, at udbytterne er korrigeret vor vand og afregnet.

Trinderup Gods anvender maskinstation til spredning af gylle og møg samt til såning og høst. De resterende arbejdsopgaver klares med egne maskiner.

Man skal være der

Tyve års erfaring med pløjefri dyrkning har lært Peer Skov, at topudbytter ikke kommer af sig selv, og derfor præciserer han flere gange, at han ikke arbejder med reduceret jordbearbejdning men med dyrkning uden plov.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Man kan ikke reducere sig til topudbytter. Der skal gøres en indsats, og det kræver først og fremmest, at man er der, når væksten er i gang. Man skal helst være et par skridt foran, når det kommer til bekæmpelse af ukrudt og svampe, siger Peer Skov.

Bekæmpelse af ukrudt i både vår- og vintersæd kører meget stringent. Før jorden bearbejdes sprøjtes der med glyphosat, og lige så snart der er sået og eventuelt tromlet, sprøjtes der på med 0,12 liter DFF pr. hektar. I vinterbyggen suppleres der med 2,0 liter Boxer pr hektar, og i hveden vurderes ukrudtstrykket. I efteråret 2017 blev kun den yderste omgang sprøjtet med 0,75 - 1,00 liter Boxer pr. hektar.

- Jeg sparer på sprøjtningen med Boxer, fordi jeg ved, at vi alligevel skal bekæmpe græsser i foråret. Derfor gemmer jeg krudtet til om foråret og kører enten med ren Cossack OD eller i blanding med Broadway, siger Peer Skov og tilføjer:

- Væselhale er en af de græsarter, som vi døjer lidt med, men i foråret 2017 fik vi lavet en sprøjtning, der var særdeles effektiv. Vi lagde ud med 18,5 gram Monitor den 20. marts og cirka ti dage senere fulgte vi op med 0,65 liter Cossack OD pr hektar i hele marken og 0,9 liter i den yderste omgang. Der hvor afgrøden voksede til, opnåede vi stort set en hundrede procents bekæmpelse. Et sprøjtevindue viste med stor tydelighede, hvad der var sket, hvis væselhale ikke var blevet bekæmpet.

Flydende gødning

Ivan Kloster fra Bayer, der producerer Cossack OD, fortæller, at virksomheden har forsøgt sig med tilsætte flydende gødning til Cossack OD.

- Tyskeren har i en årrække anvendt flydende gødning som effektforstærker, og egne forsøg viser, at effekten af Cossack OD over for blandt andet rævehale og væselhale forstærkes ved at tilsætte 30 liter flydende N27 pr. hektar, siger Ivan Kloster.

Ud over kemisk bekæmpelse i vintersæden anvender Peer Skov sædskiftet til at bekæmpe de vanskelige græsser. Hans erfaring er, at et par år med vårsæd og et år med vinterraps hvor græsset bekæmpes med Kerp har en god sanerede effekt på græsukrudtet.

Græs i vårbyg

Ud over basisbekæmpelsen med 0,12 liter DFF pr. hektar lige efter såningen, suppleres sprøjtningen i vårbyg først og fremmest med Hussar Plus OD.

- En af udfordringerne i vårbyggen er spilfrø fra produktionen af rajgræs. Jeg må erkende, at jeg ikke høre til den tålmodige type, og kan ikke acceptere ukrudt i afgrøden. Derfor var jeg førhen for tidlidt ude med Hussar-sprøjtningen, og fik en for dårlig effekt på græsset. Af skade bliver man klog, og nu har jeg lært, at græsset spirer frem over en længere periode, og at der skal være noget at sprøjte på, siger Peer Skov.

- Vi anvender sædvanligvis 70 ml. Hussar Plus OD + 0,5 liter olie pr. hektar, og når blot rajgræsset er lidt større end jeg bryder mig om, og vi anvender vinklede dyser på sprøjten kan vi ramme græsstråene, og vi får en rigtig effektiv bekæmpelse af rajgræsset, tilføjer han.

Løsnes hvert år

Hvor tendensen går mod at undlade den dybe harvning, så holdes der på Trinderup Gods fast i, at jorden forud for en ny afgrøde altid løsnes i cirka 22 centimeters dybde.

- Til vårbyggen nedfældes der gylle med et tallerkenredskab, og før maskinstationen sår byggen med Horsch Focus, der samtidig løsner jorden i dybden, harver vi selv foragrene over. Hvis ikke den milde jord løsnes i dybden, har vi erfaring for, at det bliver hårdt, og vi får planter med en for dårlig rodudvikling, siger Peer Skov.

For at minimerer risikoen for manganmangel, placeres der svovlsur ammoniak til vår- og vinterbyg.