Første skridt i processen med at afskaffe andelshaverkontoen er at stoppe indbetalingerne på ejernes andelshaverkonti i Danish Crown fra indeværende regnskabsår. Det betyder, at der ikke som hidtil indbetales 15 øre pr. kilo for grise og 30 øre pr. kilo for kreaturer til Andelshaverkontoen i forbindelse med restbetaling til ejerne i december 2018.

De omkring 1,5 milliarder kroner, ejerne i dag har stående på deres andelshaverkonti i Danish Crown, vil blive stående på navn indtil regnskabsåret 2020/2021, hvorefter der vil kunne ske udbetaling over en periode på otte år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Repræsentantskabet besluttede samtidig at "forrente" de bestående saldi på Andelshaverkonti frem til udbetalingen er afsluttet.

- Jeg synes, vi har fundet en model, der kommer alle andelshavere til gavn. Vi gør det lidt nemmere at etablere sig som producent af slagtedyr og blive en del af Danish Crown, fordi likviditetsbehovet lettes. Samtidig skal de andelshavere, der vækster ikke binde yderlige penge i Danish Crown, men kan bruge dem i forbindelse med egne investeringer, og endelig har Skat godkendt en model, hvor vi kan tilbyde et afkast af de midler, de nuværende ejere har stående i selskabet frem til udbetalingen, siger Erik Bredholt, der er formand for Danish Crown.

En nyetableret landmand med en årlig leverance til Danish Crown på 6000 grise får dermed en ekstra likviditet på omkring 75.000 kroner til driften. På samme måde får en ejer, der over otte år har løftet sine leverancer fra 5.000 til 15.000 grise, cirka 125.000 kroner ekstra, der ellers skulle indbetales på andelshaverkontoen.

- Der er ingen tvivl om, at den vedtagne afskaffelse af andelshaverkontoen både har styrket arbejdet med at få nye producenter ind i erhvervet og motivationen for eksisterende producenter til at øge produktionen. Vi har allerede fået flere nye andelshavere ind, og vi mærker en interesse for at blive en del af Danish Crown, som jeg ikke tidligere har oplevet i min tid som formand for selskabet, siger Erik Bredholt.

For indeværende regnskabsår blev det besluttet at "forrente" Andelshaverkonti med 3,25 procent, som vil blive udbetalt sammen med årets restbetaling i december. "Renten" fastsættes for et år ad gangen.