I den seneste tid har debatten om vandrammeplanerne taget ekstra fart, efter at Bæredygtigt Landbrugs advokat i Maskinbladet efterlyste sammenhold blandt landbrugets organisationer i kampen mod planerne, som han til maj møder op i Vestre Landsret for at få sendt til behandling ved EU-Domstolen.

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, imødekom invitationen ved at udtrykke moralsk opbakning og mulighed for at hjælpe Bæredygtigt Landbrug med faglig assistance fra blandt andre eksperter hos Seges.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han sagde til Maskinbladet, at vandområdeplanerne kan få voldsomme og i nogle tilfælde ødelæggende konsekvenser, og at han derfor er enig med Bæredygtigt Landbrug i, at alt, hvad der kan gøres for at få afprøvet spørgsmålet, dybest set er positivt.

I landbrugspressen tog diskussionen herefter fart. Fremtrædende landboforeningsformænd argumenterede for, at Landbrug & Fødevarer burde går et skridt videre og indtræde i retssagen som bintervenient.

På Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling var der både et par embedsmænd og folkevalgte fra Landbrug & Fødevarer, som var ganske omsværmede i pauserne.

Og advokat Hans Sønderby fremlagde sin juridiske vurdering af, hvorfor vandområdeplanerne er ulovligt implementeret, og hvorfor det derfor er EU-Domstolen, der bør se på sagen - og ikke mindst, hvorfor det er vigtigt for at få den mission til at lykkes, at et samlet landbrug står bag kravet, når sagen behandles i Vestre Landsret.

Meget tyder på, at der efterfølgende har været en livlig dialog mellem Bæredygtigt Landbrug og repæsentanter fra andre landbrugsorgaanisationer, men i skrivende stund er er det fortsat uklart, hvor bred formel opbakning Bæredygtigt Landbrugs advokat får til sit ønske om, at hele landbruget bør stå sammen med ham i kampen for at få sagen bragt til EU-Dostolen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men uanset spilfægteriet mellem landbrugets forskellige talerør i spørgsmålet om det juridiske spor, er det glædeligt at konstatere, at der er enighed om vurderingen af de katastrofale konsekvenser, som vandplanerne ser ud til at få.

Konsekvenserne er så alvorlige, at de reelt truer muligheden for moderne landbrugsdrift i store dele af Danmark.

Enhver landmand bør derfor be' til, at kampen mod planerne ikke bliver sat bag organisatoriske prestigehensyn eller personlige sympatier og antipatier imellem organisationsfolk. Sammenhold er en forudsætning for sejr over staten.