Abonnementsartikel

Der er givetvis mere kvælstof i vandmiljøet, end hidtil antaget. Det skyldes en analysefejl, viser to nye undersøgelser fra Aarhus Universitet.

Her på Maskinbladet har vi tidligere skrevet om et internt notat fra Miljøstyrelsen, der antydede, at mængden af kvælstof i vandmiljøet var højere end hidtil antaget. Det højere kvælstofniveau er resultatet af en analysefejl, hvor det rette niveau ikke er blevet fastslået.

Nu har Aarhus Universitet udarbejdet to undersøgelser for Miljøstyrelsen, som fastslår, at den fejl har været med til at tegne et fejlagtigt billede af tilstanden i vandmiljøet. Det skriver ing.dk. Aarhus Universitet fastslår, ifølge ing.dk, at kvælstofsindholdet i saltvand i 2017 gennemsnitligt er blevet undervurderet med 13 procent. Der er ikke præcise estimater på afvigelsen siden 2010, men de må forventes at være i samme størrelsesorden, vurderer professor Jacob Carstensen, som er førsteforfatter på undersøgelsen af analysefejl i saltvand.

- Vi er uforvarende kommet til at rapportere et skønmaleri. 13 procent er voldsomt. Det ændrer helt klart den udvikling, vi troede, vi så, siger han til ing.dk.

Nu fortsætter arbejdet så med at regne på de præcise konsekvenser af analysefejlene. Disse resultater skal være klar i april, når Novana-rapporten udkommer. Allerede nu kan Jacob Carstensen dog godt løfte sløret for, at det ikke ser positivt ud for tilstanden i havmiljøet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Men der er formentlig slet ikke sket nogen forbedring af vand­miljøet de seneste ti år, siger Jacob Carstensen til Ing.dk.

Ekstra fortvivlende

Maria Reumert Gjerding, der er miljøordfører hos Enhedslisten, skriver på sin Facebook-side, at alle forudsætninger for de seneste tre års landbrugspolitik er forsvundet. I et indlæg skriver hun følgende som reaktion på sagen:

"Vores vandmiljø har det langt værre end vi troede. I ti år har man brugt en fejlbehæftet analysemetode, der har underestimeret kvælstofforureningen fra landbruget. Vi troede, at de miljøtiltag der var gennemført i det seneste årti rent faktisk virkede, og vi troede at forureningen var faldet. Det viser sig nu, at det ikke er tilfældet.

Sagen bliver ekstra fortvivlende af, at regeringen har gennemført en landbrugspakke, der har givet landbruget lov til at forurene mere, hvilket forværrer det samlede billede og gør analysefejlen endnu mere alvorlig.

Ti års analysefejl forklarer, hvorfor vi ikke har set en markant fremgang for naturen i mange år. Og det forklarer måske, hvorfor drikkevandet mange steder fortsat har højt indhold af nitrat, der er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Miljøministeren er nu i tænkeboks, og om få uger vil han orientere os om, hvad han vil gøre. Jeg forstår godt behovet for en tænkepause når alle forudsætninger for de seneste tre års landbrugs- og havbrugspolitik med et er forsvundet. Men ærlig talt: der er ingen anden vej end at nedbringe landbrugets forurening drastisk indenfor ganske kort tid. For det er i strid med alle internationale miljøforpligtelser at lade forureningen stige - også selvom det ikke var med vilje - og det er ikke vores drikkevand og vores sårbare havmiljø der skal betale prisen for ti års graverende analysefejl."