Flemming Fuglede Jørgensen gjorde i sin beretning på Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling endnu en gang opmærksom på de miljømæssige problemer i forbindelse med rensningsanlæggenes regnbetingede overløb.

- Hver gang det regner kraftigt, fosser vand ud af rensningsanlæggenes regnbetingede overløb. Fra rensningsanlægs overløb udledes også uhumskheder, fosfor og miljøfremmede stoffer. Det er punktkilder, myndighederne straks bør få kontrol med, sagde han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han har haft problemet med i sine beretninger i flere år.

- Tallene for sådanne overløb er kun offentlige til og med 2015. Man siger fra Styrelsens side, at det skyldes nogle fejl i sidste års opgørelse og tallene lader vente på sig. Mon vi nogensinde får de tal at se, sagde han og påpegede, at stigningen fra 2014 til 2015 er anseelig - næsten 15 procent.

10 gange mere end al gylle

- I 2015 er der ifølge statens egne tal løbet over 392 millioner kubikmeter urenset spildevand ud i de danske vandløb. Et astronomisk tal. Det er over 10 gange så meget, som al den gylle, der produceres Danmark. Her er der tale om 33 millioner tons gylle, sagde Flemming Fuglede Jørgensen.

- 392 millioner kubikmeter urenset spildevand løber altså ud i vore vandløb, mens 33 millioner tons gylle bliver udråbt som et stort problem i den offentlige debat. Og det løber ikke ud - det bliver spredt lovmæssigt over markerne og gøder vore afgrøder, sagde han.

- Moral er godt, dobbeltmoral er forfærdelig. Kommunerne må se at få styr på de overløb, sagde han.