Bæredygtigt Landbrugs advokat, Hans Sønderby, gjorde på foreningens generalforsamling medlemmerne opmærksomme på, at vandplanerne kan blive landbrugets død.

I en flammetale på Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling, gjorde foreningens advokat, Hans Sønderby, medlemmerne opmærksomme på, at retssagen om vandplanerne nærmest er et spørgsmål om liv eller død for landbruget.

Ellers ender Danmark ifølge advokaten med i fremtiden kun at give plads til fårepasning og hyrdeland.

Ifølge Hans Sønderby er kernen i vandplanerne meget enkel. Det handler om, at det er i strid med EU-reglerne, at konsekvenserne af planerne ikke er undersøgt, inden planerne er vedtaget.

- Betingelsen i EU-direktivet er, at der er foretaget konsekvensvurderinger. Politikere og borgere har krav på at kende konsekvenserne, før tiltag vedtages, sagde Sønderby.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Pointen er, at man ellers ikke har en reel mulighed for at forfølge sin klageadgang.

- Hvordan kan den udnyttes, hvis man ikke kender regningen før, miljømål bliver meldt ud, sagde Sønderby.

En god sag

Hans Sønderby mener, at han har en god sag, når han til maj i Vestre Landsret vil kræve sagen forelagt EU-domstolen.

- Men at få en sag til EU-Domstolen kræver, at det er et principielt spørgsmål. Og denne sag er så principiel som noget, nogensinde bliver.

Men han vurderer, at han har brug for støtte både fra alle medlemmer af Bæredygtigt Landbrug og alle organisationer inden for landbruget.

Han peger på både mælkeproducenter, svineproducenter, og en række navngivne lokale landboforeninger sm Østlige Øers, Sønderjyske og Bornholm.

Alle skal gøre en indsats

Han frygter, at mange kan være fristet til at lurepasse og tænke, at det er meget godt, hvis Sønderby vinder - og hvis han taber, så synes de måske også, det er meget godt.

Han opfordrede derfor alle til at forklare om vandplanernes alvor alle steder, hvor man kommer lige fra badmintonklubber og andre steder til de lokale landboforeninger, hvis man er medlem der.

Og til Landbrug & Fødevarer sagde han:

- Enten er I med, ellers går i centraladministrationens ærinde, L&F. Derfor har jeg en invitation til jer til at komme med i maskinrummet. Jeg åbner bøgerne. I kan få alt det, der er er. Bare kom og vær med, sagde han.

Ifølge Hans Sønderby vil det være vigtigt at få Landbrug & Fødevarer med ind i maskinrummet.

- Der starter vi fra scratch, sagde han.

Og til BL-medlemmerne sagde han:

- Jeg håber for jer og jeres kolleger, at Landbrug & Fødevarer melder sig som biintervenient.

Og han opfordrede alle, der også er medlem hos Landbrug & Fødevarer, til at ringe til deres formand og presse på.

- I har en sindsygt vigtig opgave. Der er i vildskab brug for folkeoplysning. I bør starte med jeres egne organisationer. De trænger til folkeoplysning.

Stolthed er et problem

- Det største problem i sagen er landbrugsorganisationernes stolthed, sagde Hans Sønderby.

Han mener, at kammeradvokaten til sin tid vil fremføre, at det jo kun er Bæredygtigt Landbrug, som er utilfreds med vandplanerne, for søsterorganisationen er jo fint tilfreds.

- Ellers havde de jo stået her i dag, mener han, at kammeradvokaten vil fremføre.

- Hvad skal jeg svare? Kammeradvokaten har jo ret, sagde Hans Sønderby.

Derfor gentog han sin appel til alle landbrugets organisationer om at bakke helhjertet op bag sagen.

Han forudser, at opbakning til sagen er helt afgørende, fordi det ellers vil blive fremstillet som om, det bare er Hans Sønderby og Bæredygtigt Landbrug, der råber lidt en gang imellem.

Har før jordet bekendtgørelser

Hans Sønderby fremførte, at Landbrug & Fødevarer blandt andet ikke har ønsket at anlægge sag mod staten, fordi en juridisk vurdering har fremført, at planerne er udmøntet med hjemmel i en gyldig lov.

står i en lov.

- EU-retten står over dansk ret. Derfor er det uden betydning, om implementeringsfejl begås i form af love, planer eller bekendtgørelser, sagde Hans Sønderby.

- Her står ondskabets rod i en bekendtgørelse. Derfor siger L&F, at så kan det ikke ændres. Men jeg har fået jordet mange bekendtgørelser, sagde Hans Sønderby og pegede på randzonerne som et eksempel.

- Jeg har lagt mig ud på skinnerne for jer før, og jeg er ikke vant til at tabe, sagde han.

Bæredygtigt Landbrugs formand, Flemming Fuglede Jørgensen rundede af med at sige til forsamlingen:

- Sønderby lægger hovedet på blokken, og det støtter vi ham i. Er vi enige om det, spurgte han og fik svaret i form af en stor klapsalve.