Abonnementsartikel

Alm. Brands landbrugskunder har opnået bedre resultater som følge af de øgede afsætningspriser i 2017.

Alm. Brand Bank har onsdag formiddag sendt deres årsrapport på gaden.

I den fremgår det, at de forhøjede afregningspriser har kunnet aflæses direkte hos bankens landbrugskunder.

I årsrapporten skriver banken:

Bankens aktiviteter under afvikling består af engagementer inden for landbrug, erhvervsejendomme og pantebreve.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Resultatet udgjorde i 2017 et overskud på 9 millioner kroner mod et underskud på 18 millioner kroner i samme periode sidste år. Nedskrivningerne udgjorde 4 millioner kroner i 2017 mod 56 millioner kroner i 2016. Resultatet før nedskrivninger udgjorde et overskud på 13 millioner kroner, hvilket var 25 mllioner kroner lavere end i 2016. Faldet skyldes primært den planlagte reduktion i udlånsporteføljen i 2017.

Det samlede udlån i afviklingsporteføljen er faldet med 361 millioner kroner til 581 millioner kroner og udgjorde herefter 16 procent af bankens samlede udlånsportefølje. Justeret for tab og nedskrivninger blev udlånsporteføljen reduceret med 395 millioner kroner, hvilket er som forventet.

Bankens aktiviteter under afvikling har gennem hele 2017 været positivt påvirket af bedre afregningspriser for landbruget samt modtagne renter på pantebreve, som tidligere var vurderet tabt.

Landbrug i plus

Landbrugsporteføljen udgjorde 159 millioner kroner ultimo 2017. Justeret for nedskrivninger

blev porteføljen i 2017 reduceret med 50 millioner kroner.

Nedskrivningerne udgjorde tilbageførsler for 5 millioner kroner i 2017. Niveauet afspejler de i 2017 gunstige vilkår for landbruget med højere afregningspriser, særligt for smågriseproducenterne.