Medierne er aktuelle med en historie om resistente svampesygdomme i svækkede patienter og en mulig sammenhæng med landbrugets brug af svampemidler. Det kan være en alvorlig sag, og derfor er det vigtigt at kende til fakta - og skabe ny viden på området, det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

Resistens mod midler, der skal bekæmpe infektioner forårsaget af bakterier eller svampe, og som opstår under hyppig eller ensidig anvendelse af midlerne, er et kendt fænomen både i sundhedssektoren og landbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Aarhus Universitet skriver, at den aktuelt omtalte skimmelsvamp, Aspergillus fumigatus, findes overalt i vores omgivelser og kan blive udsat for triazoler som følge af behandling mod skadelige svampe i marken, trykimprægneret træ, tekstiler, byggematerialer og maling. Skimmelsvampen kan være svær at bekæmpe, når en patient bliver behandlet mange gange med et triazol-middel, eller hvis en patient bliver inficeret med en svamp, der allerede er resistent.

Der melder sig en række spørgsmål: Hvor alvorligt er problemet i Danmark, hvor stammer resistensen i Danmark fra, og hvad kan der gøres for at forebygge yderligere udvikling af resistente sygdomsfremkaldende svampe?

Kan ikke stå alene

Forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet undersøger svampe, der inficerer planter, og forskellige metoder til bekæmpelse af disse plantepatogene svampe. En almindelig metode til forebyggelse af svampeinfektion i korn er at behandle afgrøden med svampemidler, herunder triazoler.

Denne løsning kan dog ikke stå alene, ikke mindst fordi svampene udvikler resistens mod midlerne. Derfor undersøger forskerne også andre muligheder. Blandt andet undersøger ph.d.-studerende Rose Kristoffersen fra Institut for Agroøkologi, om sortsblandinger kan bruges som en supplerende løsning. Ved at så en blanding af sorter i marken i stedet for kun at så marken til med én sort, kan man muligvis reducere afgrødens sårbarhed overfor et eventuelt svampeangreb.

- Vi har gode indikationer på, at sortsblandinger kan indgå som en del af en antiresistens-strategi. Men i langt størstedelen af de forsøg, jeg har kigget på, har svampebekæmpelse, hvor triazoler indgår, været nødvendig for at sikre mod udbyttetab. Projektet er stadigvæk i en tidlig fase, og der har i de fleste tilfælde været signifikante merudbytter, når der har været behandlet med svampemidler, siger Rose Kristoffersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De foreløbige resultater tyder på, at det er muligt at bremse udviklingen i resistens i svampene, hvis man:

reducerer antallet af sprøjtninger, blandt andet ved at inkludere sortsresistens

kun behandler, når der er behov for det

bruger fungicider med forskellige virkemekanismer

anvender tilpassede og ikke for høje doseringer

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det vil være dejligt, hvis vi kunne finde metoder, der gjorde, at man problemfrit kunne undvære fungicider, men det har vi ikke på nuværende tidspunkt, siger Rose Kristoffersen.

- Imidlertid kan kemiske og biologiske løsninger gå hånd i hånd, for eksempel som en del af integrereret plantebeskyttelse (IPM), siger hun.