Abonnementsartikel

JH Staldservice vil med to nye servicekoncepter skabe mere værdi for kunderne.

Hos JH Staldservice implementerer firmaet nu en markant styrkelse af kundeservice og driftsopfølgning på virksomhedens to produktløsninger - JH Forsuring og JH MiniStrø. JH Staldservice har igennem årene installeret en lang række af disse anlæg hos landmænd i Danmark, og der har også hidtil været tilbud til kunderne om servicering af anlæggene. Firmaet har dog konkluderet, at deres kundeservice og driftsopfølgning ikke har været struktureret hensigtsmæssig for hverken kunderne, eller for virksomheden.

Det tager man nu konsekvensen af, og lancerer derfor to serviceløsninger, som vil være til større gavn og værdi for alle parter. Den overordnede målsætning med begge servicekoncepter er, at kunderne skal opnå en højere driftssikkerhed, højere uptime, højere effektivitet/værdi af investeringen, og ikke mindst en længere levetid på anlægget. Det betyder, at JH Staldservice nu vil agere sammen med kunderne i stedet for at reagere, så parterne i fællesskab prioriterer vedligehold og reducerer tid og penge på reparationer.

JH Forsuring serviceaftale

- På gylleforsuringsanlæg er der et specifikt krav om, at landmændene skal gennemføre og dokumentere driftskontrol og vedligehold på anlæggene, og det har vi hidtil håndteret i form af serviceaftaler mellem JH Staldservice og landmændene. Vi må dog blankt erkende, at vores gennemførelse af service og vedligehold indenfor disse aftaler, har været mangelfuld og ustruktureret, primært fordi der ikke har været dedikerede ressourcer til opgaven, siger administrerende direktør Lars Rahbæk, JH Staldservice

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Firmaet har derfor fra januar måned udnævnt Thorstein F. Hansen til servicetekniker med ansvar for service og vedligehold på samtlige gylleforsuringsanlæg i Danmark.

- Thorstein er relativ ny hos JH Staldservice, men han har allerede opbygget et bredt og detaljeret kendskab til teknologien, anlæggene og driften af dem. Derudover har Thorstein et solidt indblik i IT, og er derfor også dybt involveret i vores løbende udvikling af eksisterende og nye styringsløsninger til gylleforsuringsanlæggene, siger Lars Rahbæk.

JH MiniStrø serviceaftale

Som nævnt får også firmaets JH MiniStrø løsninger en overhaling. Virksomheden har installeret over 200 anlæg i Danmark, og disse strøanlæg er ofte skræddersyet til landmændenes specifikke forhold.

- Vi har hidtil gennemført service og reparationer efter behov, og det er i sagens natur først når der sker et driftsstop eller nedbrud på anlægget. Det giver frustrationer hos landmanden, og omkostningerne på reparationerne er ofte forholdsvis store, siger Lars Rahbæk.

Derfor får kunderne nu tilbudt at tegne en serviceaftale, hvor JH Staldservice to gange årligt gennemgår og servicerer anlægget efter nogle fastlagte tjeklister.

- Vi er overbeviste om, at vores kunder på den lange bane vil spare meget tid og omkostninger via disse serviceaftaler, og de vil helt sikkert medvirke til, at der sker færre og omkostningstunge nedbrud, siger Lars Rahbæk.

Ny Udviklings- og Produktionsafdeling

JH Forsuring og JH MiniStrø bliver nu også organisatorisk samlet, så udvikling, produktion og support er i én og samme afdeling, som fremover ledes af Udviklings- og Produktionschef Lars Forbech.

Endelig bliver Salgs- og Udviklingsdirektør Ken Hyldgård dybt involveret i udviklingsarbejdet, hvor han deltager i et par store udviklingsprojekter på forsuringsløsninger, som indenfor få år vil skabe endnu højere værdi og fleksibilitet for firmaets kunder.