Abonnementsartikel

Indtil den 30. marts kan alle komme med kommentarer til de 45 områder, der er blevet udpeget til at være naturskov i regeringen og Dansk Folkepartis naturpakke fra 2016.

45 områder er udpeget til at blive omlagt til urørt skov eller anden biodiversitetsskov. Det sker som en del af Aftalen om Naturpakken, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået i 2016. Det er samlet set godt 13.300 hektar skovområder rundt omkring i Danmark, hvor der tages særlige hensyn til dyre- og planteliv.

I otte uger fra den 2. februar og frem til den 30. marts 2018 kan du indsende dine kommentarer til udpegningerne. Det skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Høringsside med kort over udpegningerne

Naturstyrelsen har oprettet en høringsside på styrelsens hjemmeside. Her kan du se kort over udpegningerne til 6.700 hektar urørt løvskov, 3.300 hektar urørt nåletræsplantage og 3.300 hektar anden biodiversitetsskov.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Efter høringerne på begyndes den anden ud af tre faser, nemlig planlægningsfasen. Her skal retningslinjerne for skovforvaltningen etableres. De skal beskrive hugst, plejetiltag og andre hensyn som for eksempel sikring af kulturhistoriske værdier og muligheder for befolkningens adgang.

Efter planlægningsfasen begynder indfasningen, der løber over 10 år for urørte løvskove og 50 år for urørte nåletræsplantager. I nåleskovene vil der være fokus på at fjerne aggressive træarter som sitkagran, serotina og contortafyr. Alt træet efterlades i skovbunden som nyt hjemsted for svampe og insekter.

Sådan får du dine kommentarer med

Hvis du har kommentarer til udpegningerne, kan du sende dine ideer og forslag på mail til Naturstyrelsen. Send mailen senest den 30. marts 2018 til bioskov@nst.dk. Skriv "Høringssvar til udpegninger" i emnefeltet.

Der tages stilling til alle høringssvar i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige udpegning. Hjemmeside med kort over de nye urørte skove kan findes her.