FRANKRIG: - Når kælvningen er for lang, bruger jeg Palma rosa æterisk olie, som jeg anvender på halehinden, forklarer Elisabeth Beuzit, der sammen med sin mand Pascal Beuzit holder 55 malkekøer på 60 hektar jord i Plouigneau i Bretagne.

Hun har lært at bruge de æteriske olier til behandling af sine køer og at hjælpe dem under vanskelige kælvninger. En langt fra anekdotisk praksis, som det fremgår af succesen med de kurser, som Cedapa - Centret for mere selvstændig landbrugsudvikling - afholder. Centret blev oprettet i 2012 for at tilskynde opdrætterne til at være mere egenrådige og selvstændige hvad angår dyrevelfærd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Aromaterapi er kunsten at helbrede ved at anvende æteriske olier. Disse er ekstrakter af aromatiske planter, som opnås ved destillation.

Brugen af aromaterapi inden for avl er ikke godkendt men heller ikke forbudt i henhold til lovgivningen. Det betyder, at intet officielt organ arbejdet registrering af antallet af behandlinger. I Côtes d'Armor, som repræsenterer en fjerdedel af regionen Bretagne, findes der 1.500 gårde med mælkeproduktion, hvoraf 250 kører økologisk. Cedapa anslår antallet af bedrifter, der anvender aromaterapi i mælkeproduktion, til at være lidt over 300 i Côtes d'Armor, det svarer til 20 procent. Det er nogenlunde gennemsnittet for hele Bretagne-regionen, mens tallene for hele Frankrig er ukendte. Bretagne-regionen leverer over 30 procent af mælkeproduktionen i Frankrig med 54 millioner hektoliter for 2015. Man skal dog tage i betragtning, at de kvægbønder, der anvender disse metoder, har i gennemsnit 45 procent færre køer - typisk ligger antallet af køerne omkring 50/70.

Lugte af olier

- Vi bruger stadig antibiotika men sjældnere og sjældnere. Aromaterapien lærer os at arbejde anderledes. Målet med denne teknik er at få mere modstandsdygtige dyr over for alt, de støder på. Det kritiske øjeblik for en malkeko er kalveperioden. Aromaterapien er vigtig netop i denne periode. For eksempel bruger vi olier fra geranium (bourbontype) og Ceylon- kanel. Aromaterapien kan også hjælpe på de metaboliske problemer, reproduktionen, og mastitis. Vi bruger regelmæssigt cirka 20 forskellige olier og mere og mere på en forebyggende måde, det vil sige, at vi stiller forskellige lugte af æteriske olier til rådighed for besætningen, forklarer Pascal Beuzit.

I Frankrig findes der de såkaldte konventionelle landbrug og de økologiske landbrug. Disse er underlagt krav såsom: ingen anvendelse af pesticider på afgrøderne, foderet skal være økologisk, maksimalt tre lægemiddelbehandlinger pr. dyr.

Pascals og Elisabeths gård er ikke økologisk. Den hører under kategorien "konventionel" og er en såkaldt "herbage", der kommer fra ordet "herbe"- græs på fransk. Køerne bliver fodret hovedsageligt med græs, vissent græs, ensilage og hø. Majsensilagen tegner sig for kun 18 procent af deres årlige ration. Majsensilagen får de fra september til april ud over græsset. Fra maj til september er køerne udelukkende på græsgangene med hø eller ensilage, når vejret er fugtigt eller græsset utilstrækkeligt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Om vinteren fodres køerne med lidt rapskage (ikke-GMO) som supplement til majsensilagen, der repræsenterer 300 kg / ko / år. Vitaminer og mineraler bidrager til sammensætningen og bliver købt året rundt.

Løftestang

- Aromaterapi har været en løftestang for at vise de konventionelle opdrættere, at der findes andre landbrugsmodeller, forklarer Jerome Loinard, som repræsenterer Cedapa.

Udover den helbredende side kan de æteriske olier spille en rolle i koens personlighed og dens omgivelser. De seminarer, som Cedapa afholder, hjælper med at ændre opdrætternes syn på tingene.

- Lidt efter lidt overvejer vi, hvordan vi kan ændre på produktionssystemet, det være sig foder, bygninger, amning af kalve og så videre. Vi prøver at finde forebyggende metoder til at slippe af med udviklingen af patologier. I dag udgør de konventionelle opdrættere næsten to tredjedele af vores kursister, siger Jérôme Loinard.

- Først var jeg bange for at omlægge til økologi, fordi det syntes umuligt at kun bruge tre antibiotikabehandlinger pr. ko om året. Selvom det dengang virkede umuligt, synes jeg nu, at den norm er for høj. Vi er traditionelt afhængige af salgsfolk, dyrlæger og eksperter. Vores succes - eller vores fiasko - er knyttet til det, de sælger til os. Fra begyndelsen valgte jeg at bruge æteriske olier, fordi jeg ikke ønskede at give antibiotika til køer, siger Élisabeth Beuzit.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ikke for enhver pris

Elisabeth Beuzit har behandlet en ko, der havde fået en nerve i klemme i ryggen, med homøopati, æteriske olier og hjælp fra en osteopat - der er en behandler, der anskuer kroppen som et samvirkende hele af knogler, muskler og nerver, og som udelukkende behandler lidelser ved tryk og træk med hænderne. Efter 10 dage kunne koen stå på benene.

- De fleste opdrættere ville ikke have haft tålmodigheden til at vente og ville have aflivet hende, beklager hun.

Hvad angår alternative behandlingsseminarer er kvinderne overrepræsenterede på kurserne.

- Jeg mener, at vi som mødre har et andet forhold til medicin og de traditionelle lægemidler, en mistanke om deres virkninger. Dyrlægerne ordinerer rutinemæssigt bredspektret antibiotika og antiinflammatoriske midler, uanset patologien og også ligefrem som forebyggelse ud fra den logik at koen skal producere for enhver pris, forklarer Elizabeth Beuzit.

Nyt forhold til køerne

I modsætning til den konventionelle medicin motiverer brugen af aromaterapien til at iagttage netop køernes symptomer og personlighed og derefter at tilpasse de nødvendige behandlinger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der bliver skabt et nyt forhold til besætningen, fordi jeg lærte at bese mine køer. Denne metode har til formål at genbalancere dyret og dets organers funktion, mens antibiotika kun angriber symptomerne, siger Elisabeth Beuzit.

For Elizabeth og Pascal Beuzit er søgen efter produktivitet lige så vigtig som velfærd for deres dyr.

- Hvis man kun betragter sin ko som et nummer, der producerer mælk, er det bestemt ikke værd at prøve aromaterapi eller homøopati, hævder opdrætterne.

Pascal Beuzit er også blevet opmuntret til at melde sig til de forskellige kurser og seminarer.

Han mener, at de har opnået bedre resultater ved at tænke som et team sammen med hustruen, og han har udviklet et andet forhold til køerne. Han kan bedre acceptere, at de kan blive syge.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Takket være opmærksomheden på besætningens trivsel og velfærd samt et sparsommeligt fodersystem er Elisabeths og Pascals gård rentabel; og frem for alt føler de sig godt tilpas i deres nye hverdag.

Troværdigt alternativ

- Det er opmuntrende at få gode resultater, og man føler stolthed, når man har formået at helbrede et dyr uden at skulle ringe til dyrlægen, siger Elisabeth Beuzit.

Møderne om aromaterapitræning er arrangeret af Cedapa, og dér samles økologiske opdrættere, konventionelle mælkeproducenter med fodersystem baseret på græs, og opdrættere med intensiv landbrugsform.

- Til at starte med tiltrak træningskurserne udelukkende opdrættere fra vores egne netværk, men efterhånden kom der flere og flere konventionelle opdrættere, som stod over for problemet med antibiotikaresistens, forklarer Jérôme Loinard, der er specialist i aromaterapi i Cedapa-foreningen.

Disse opdrættere, der indtil for nylig blev tilskyndet til en systematisk brug af antibiotika, har nu færre tilgængelige kemiske stoffer at gøre godt med, da de er blevet fjernet fra markedet. Bredspektret antibiotika er ofte blevet ordineret fejlagtigt ifølge undersøgelser fra landboforeninger og veterinærmyndighederne i Bretagne. Disse antibiotika bruges til mennesker som en sidste udvej mod visse infektioner. Aromaterapien bliver mere og mere et troværdigt alternativ ifølge Jérôme Loinard og landmændene i Bretagne selv om mange af dem forholder sig afventende endnu.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Større autonomi

- De æteriske olier giver hurtige og afgørende resultater. Hvis en opdrætter indser, at det virker, så inspirerer det ham til at gå videre, siger Jérôme Loinard.

Dyrevelfærd kan således blive en vej til nye landbrugspraksisser, der kører mere i overensstemmelse med dyrene og miljøet. Og ved at presse opdrætterne til at sætte spørgsmålstegn ved deres måde at køre landbrug på, åbner det døren for dem til at genvinde deres autonomi.

Cedapa er en sammenslutning af opdrættere, der ønsker at fremme fodring af køer baseret på primært græsning for at opnå en bedre økonomi og autonomi. Formålet for sammenslutningen af opdrættere og målet er ikke længere at producere store mængder af mælk for enhver pris, men at sigte mod at være så omkostningsbevidst som mulig for at opnå den maksimale økonomiske merværdi på den producerede mælk. Foreningen er derfor en mellemting mellem konventionelle og økologiske landbrug.

De autoriserede antibiotika vurderes af opdrætterne til at være mindre og mindre effektive. Aromaterapi ses først som et alternativ til antibiotika. Men det ultimative mål for Cedapa er at gøre opdrætterne opmærksomme på disse metoder for at forbedre dyrevelfærden på gården. Til dette formål benyttes læsemateriale blandt andet fra traditionel kinesisk medicin.

- Dette giver opdrætterne mulighed for at tage et skridt til side og tænke anderledes, hævder Jérôme Loinard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Besparelser

Med hensyn til behandling af yverbetændelse - mastitis - giver de seneste beregninger mulighed for at sige, at besparelsen på behandlingen ligger på omkring 30 til 50 procent, hvis man benytter aromaterapi frem for konventionel behandling. Hvis en opdrætter allerede havde store veterinæromkostninger, så er besparelserne store; og hvis landmanden allerede var sparsommelig, så er besparelserne minimale.

Cedapas undersøgelser af over 100 mælkebedrifter viser, at besparelserne i dyrevelfærd og sundhed (veterinæromkostninger/ko) ikke er forbundet med en alternativ teknik som sådan, men snarere med systemet og dets intensivering (mælk/ko og procentdel af majs i den årlige ration).

- I sidste ende er vores kostpris (foder + koncentrater) lav, det vil sige 43 euro (320 kroner) per 1000 liter produceret mælk. Vores besætning har et produktionsniveau på 7000 kg mælk / ko / år med 42,7 i fedtindhold og 33,3 i proteinindhold. Vi har de samme priser som de konventionelle brug. Vores system gør, at vi er fuldt ud tilfredse, hvad angår arbejdsbyrden, autonomi i fodring og etikken. Vi begyndte at anvende aromaterapien i 2014 med henblik på at bruge mindre antibiotika og for at være mere etikorienteret, forklarer Pascal Beuzit.

Dyrlægerne er opmærksomme på den nye metode, men holder lidt afstand. På lovgivningssiden er der uklarhed. Opdrætterne bliver bedt om at bruge mindre antibiotika, men på samme tid vil betingelserne for anvendelse af æteriske olier blive strengere. Landmændene mener selv, at resultaterne på køerne er tilfredsstillende. De har lært at se på dyr på en anden måde for at gribe ind tidligere. Omkostningerne forbliver stabile, da olierne er dyre. Pascal Beuzit forsikrer alle, at de vil fortsætte med mere fremskridt.