Abonnementsartikel

Anne Sophie Gamborg fra Møllerup Gods har valgt at forlade sin post i Udvalget for Større Jordbrug.

På årsmødet i Sektionen for Større Jordbrug under Landbrug & Fødevarer var der - udover det ordinære valg til Udvalget for Større Jordbrug - også et ekstra valg. Det skyldes, at Anne Sophie Gamborg fra Møllerup Gods har meddelt, at hun forlader sin post i Udvalget for Større Jordbrug grundet travlhed. Derfor blev der holdt et suppleringsvalg, som er gældende frem til årsmødet for Sektionen for Større Jordbrug i 2019. Som kandidat til den ledige udvalgsplads var Christina Hage, Oreby & Berritzgaard Gods, opstillet, og hun blev valgt til den ledige plads.

Der blev ligeledes afholdt et ordinært valg, hvor følgende udvalgsmedlemmer var på valg: Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard, Nicolas Bertouch-Lehn, Lungholm Gods, Christian Sehestedt Juul, Ravnholt Gods og Johan Tesdorpf, Rathlousdal. De tre første udvalgsmedlemmer ønskede alle genvalg, mens Johan Tesdorpf ikke modtog genvalg. Som kandidat til den ledige post efter Johan Tesdorpf var Anita Halbye fra Høvdingsgaard Gods opstillet. Da der ikke var flere kandidater, end antallet af ledige poster, blev alle kandidater valgt ind uden afstemning.