Et internationalt Yversundhedscenter skal sikre den mest effektive forskning inden for yversundhed.

Seges har de seneste år brugt mange kræfter på at arbejde med en strategi for bedre yversundhed. Blandt andet fordi en stor del af kvægbrugets antibiotikaforbrug ligger på det område. Det skriver Seges i en pressemeddelelse.

Og arbejdet er båret fornemt videre af landets mælkeproducenter, der i de første seks måneder af 2017 formåede at reducere forbruget af antibiotika med yderligere 12 procent efter et fald på 16 procent i 2016.

Som næste skridt i indsatsen for bedre yversundhed har SEGES sammen med Veterinærinstituttet taget initiativ til at oprette et internationalt Yversundhedscenter.

Virtuelt center samler forskere

Yversundhedscentret skal i fremtiden samle danske aktiviteter på området i et virtuelt center. Samtidigt er det ambitionen, at centret skal samarbejde med de største internationale kapaciteter på området for at sikre et højt niveau indenfor forskningen, fortæller sektordirektør for kvæg, Gitte Grønbæk.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Målet er at samle forskning på området, så vi på den måde skaber det bedst mulige samarbejde, og får viden fra alle fire-fem danske institutioner implementeret bedst muligt i erhvervet, fortæller Gitte Grønbæk.

Nye landvindinger kræver nytænkning

Samtidig slår Gitte Grønbæk fast, at samarbejdet er nødvendigt for at opnå de nødvendige fremskridt på området.

- For at nå nye landvindinger inden for yversundhed, kræver det input og samarbejde fra alle eksperter på området. Derfor er det super godt, at vi nu kan samle kræfterne i et nyt internationalt Yversundhedscenter.

18. januar har det internationale Yversundhedscenter inviteret 10-12 af verdens førende internationale forskere inden for yversundhed for at få deres input til det fremtidige arbejde.

Fra Danmark deltager dyrlæge, specialkonsulent Michael Farre, Seges samt seniorforsker Tariq Halasa og dyrlæge, postdoc Lærke Boye Astrup, Veterinærinstituttet.