Abonnementsartikel

Chok-forslag: Grøn støtte falder væk, hvis høsten ikke er afsluttet senest den 20. august.

Et udkast til en ny har rystet Landbrug & Fødevarer, som har afgivet et krast høringssvar mod et forslag om at indføre en sidste frist for høst den 20. august for arealer med MFO-udlæg.

Bekendtgørelsen har det ikke særligt mundrette navn "Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen mv.", og høringsfristen var den 8. januar.

Vanvid fortsætter

Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteavl, rettede en skarp kritik mod forslaget på et pressemøde forud for årsmødet, hvor han endnu en gang beklagede sig over det omfattende datotyranni, som landbruget er underlagt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vanviddet ser ud til at fortsætte. Senest har Landbrugsstyrelsen foreslået at indføre endnu en fris. Nu ligger der et forslag om at høst af hovedafgrøden skal ske senest den 20. august, hvis man anvender MFO-græsudlæg i korn. Det er fuldstændig uacceptabelt at indføre regler for hvornår vi skal have høstet. En høstfrist 20. august vil give nøjagtig de samme udfordringer som vi allerede har ved etablering af efterafgrøder, sagde han.

Sikker metode

Han beskriver netop denne metode til udlæg af efterafgrøder som den mest sikre.

Men med dette forslag bliver metoden ifølge Torben Hansen den mest usikre metode, for hvis det ikke lykkes at høste en afgrøde inden den 20. august, vil den grønne støtte på hele bedriftens landbrugsarel bortfalde.

- Der er mere end nogensinde brug for at kigge på datoregimet, for det her rigide datotyranni kan ikke fortsætte. Vi skal have fundet nye løsninger og have det gode landmandskab tilbage, sagde han.

Torben Hansen anbefaler derfor indførelse af fleere individuelle værktøjer, og den slags forslag er også baggrunden for, at han er med til at anbefale udbredelsen af præcisionsjordbrug som erstatning for efterafgrøder.

Telefonen kimer

Efterafgrøder er i det hele taget et emne, der fylder meget for Torben Hansen.

- Telefon og mailen har ikke stået stille- og det har været et stort emne på samtlige regionale møder, sagde ha.

Og han slår fast, at forslaget om høst inden den 20. august er helt absurd.

- Mange steder er det ikke mulig at få etableret efterafgrøder inden den 20. august. Endnu en gang slået fast, at faste datoer ikke giver mening.

- I år måtte vi endnu engang søge dispensation. Det er tredje år i træk, og der er store geografiske forskelle i lille Danmark. I nogle dele af landet kan man måske etablere efterafgrøder den 8. august, og andre steder kan det ikke nås den 28. august. Det vest- og nordjyske har været ekstra udfordret i år, sagde Torben Hansen.