Abonnementsartikel

Miljøstyrelsen starter projekt om nye vurderinger af nitrat i grundvandet. Der skal udvikles ny metode til vurdering af grundvandsforekomsters tilstand.

Der har i år været stort fokus på kvælstofpåvirkningen af det danske grundvand. Efter konstruktiv dialog med interessenter, herunder Landbrug & Fødevarer, og som opfølgning på den eksterne analyse af grundvandsovervågningen starter Miljøstyrelsen nu et stort projekt om nye vurderinger af nitratkoncentrationen i grundvandsforekomster. Det skriver Miljøstyrelsen på deres hjemmeside.

I projektet anvendes nyeste grundvandsmålinger og nyeste viden om grundvandet. Der er blandt andet gennem Den Nationale Kvælstofmodel opnået ny viden om nitratpåvirkning af grundvandet, som det er muligt at bringe i spil.

Projektet har til formål at udvikle en ny metode for at vurdere nitrattilstanden af de 402 grundvandsforekomster, som Danmarks grundvand er opdelt i, og derefter gennemføre nye tilstandsvurderinger af forekomsterne. Forekomster, hvor der er risiko for, at tilstanden er ringe mht. nitrat, undersøges enkeltvis. Interessenter vil blive inddraget i projektet i en teknisk arbejdsgruppe.

Med projektet adresseres de kritikpunkter, der har været rejst i forhold til vurdering af grundvandsforekomsters kemiske tilstand med hensyn til nitrat.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Samtidig igangsætter Miljøstyrelsen projekter om indhentelse af mere viden om sammenhængen mellem grundvand og overfladevand og terrestrisk natur, ligesom det er hensigten at forberede et projekt om videreudvikling af metoden for vurdering af grundvandsforekomsters kemiske tilstand mht. pesticider. Projekterne vil betyde, at der kan gennemføres endnu bedre vurderinger af grundvandsforekomsternes tilstand.