Abonnementsartikel

Finansselskaberne tjener tre gange mere på landbruget end erhvervet selv kan tjene på drift.

Danske landmænd har haft driftindtjening på 23 milliarder kroner de seneste 10 år. I samme periode har banker og realkreditinstitutter haft indtægter fra landmændene på 72 milliarder kroner. Det viser en ny analyse fra Seges.

Klaus Kaiser, der er erhvervsøkonomisk chef i Seges, siger til Jyllands-Posten, at de 72 milliarder viser de 'absolutte minimumsindtægter på landbruget'.

Det er specielt realkreditinstitutterne der skummer fløde på udlån til landbruget, da de står for 60 milliarder ud af de i alt 72 milliarder kroner, finanssektoren har haft i indtjening. Men tallene dækker ikke alle de indtægter den finanssielle branche har haft i handel med landmændene.

- Den finansielle sektor har i perioden haft landbrugsrelaterede indtægter for et milliardbeløb, som ikke indgår i vores beregninger. Det drejer sig blandt andet om bankernes indtægter fra landmændenes handel med valuta, råvarer, aktier, obligationer, investeringsbeviser, samt finansielle instrumenter som renteswaps. Vi har desværre ikke mulighed for at trække disse beløb ud af landmændenes regnskaber, siger Klaus Kaiser til Jyllands-Posten.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Gebyrerne

En stor del af indtjeningen som realkreditinstitutterne har hevet hjem, kommer fra hævede bidragssatser. Knap 18 milliarder kroner i gebyrer, har landmændene betalt til realkreditinstitutterne over de seneste 10 år.

Brancheorganisationen Finans Danmark forsvarer sig med, at det også er blevet dyrere for andre kunder end blot landmændene. Bidragssatserne og gebyrerne generelt er et udtryk for, at der er flere omkostninger ved at drive realkreditvirksomhed. Det er ifølge Finans Danmark lovgivning omkring egenkapital i selskaberne, der har en del af skylden.