Hos Strube Scandinavia mærker man en stigende interesse for roer til biogasproduktion samt foder, hvor roerne i visse egne af Danmark er et mere sikkert valg end majs til at holde et stabilt udbytte.

- Der er mange ting at tage højde for, men specielt er roernes renhed højt på prioritetslisten for ordentligt foder, fortæller Karl Martin Schelde fra Strube Scandinavia.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han fortæller, at der er store forskelle på sorternes glathed og jordvedhæng.

- Det er afgørende med et lavt indhold af råaske, og det hjælper en omhyggelig optagning og rensning med, men dette får man også ved at vælge en sort med en naturlig lille rodfure, fortæller han.

- Gør jer den ulejlighed at kigge på resultaterne af de seneste sortsforsøg og se under karaktererne rodfure og jordvedhæng i g/kg rodtørstof.

Han fremhæver specielt sorterne Acker og Alfred, som to af de absolut bedste på markedet i relation til renhed.

Tørstofprocenten

Analyser fra årets demoarealer viser ifølge Strube, at deres sorter ligger i top med op til 25 procent tørstof, hvilket er meget positivt eftersom der er kommet store mængder nedbør i efteråret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Dette giver muligheden for at hente imponerende mange foderenheder hjem pr. hektar. En foderstrategi består også i at sammensætte en foderplan med den rigtige andel af roer til at sikre god ædelyst og opnå en høj foderoptagelse af grovfoder, fortæller Karl Martin Schelde.

Hurtig fremspiring

Han påpeger også, at sortsvalget ikke kan gøre det alene.

- Godt begyndt er halvt fuldendt - således er det også for roerne.

- Ensartethed starter i marken i det tidlige forår med en god og ensartet jordbearbejdning, hvilket giver basis for en god fremspiring. Høj og ensartet fremspiring giver større plantedække i den periode, hvor roen skal konkurrere med ukrudtet.

Han fortæller også, at en høj og ensartet fremspiring kommer også ud af en god frøkvalitet. Hos Strubes benytter man 3D-plus scanningsteknologi, som sikrer, at der kun anvendes de bedste frø-partier i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Med 3D-Plus sikrer vi et forspring på tre til fem dage gennem hele vækstsæsonen. Den hurtige fremspiring lukker rækkerne hurtigere og forhøjer rodudbyttet, fortæller Karl Martin Schelde.