Abonnementsartikel

Ny, gratis e-bog sætter fokus på, hvad man som virksomhedsleder skal kende til og kunne, hvis man ønsker at være en succesfuld leder i landbruget.

Kravene til virksomhedsledere i landbruget er steget støt i takt med, at konkurrencen er blevet hårdere. Som leder af et landbrug skal man hele tiden optimere sin virksomhed for at kunne sikre positive økonomiske resultater. Samtidig skal man håndtere en stadig større kompleksitet i virksomheden og en lang række krævende interessenter. Det kræver de rette kompetencer og den rette viden om virksomhedsledelse.

Nu er Seges klar med en nye e-bog, der skal hjælpe virksomhedsledere.

E-bogen "Virksomhedsledelse i landbruget - det skal du kunne" er en samling af otte artikler, der skal hjælpe nuværende og kommende virksomhedsledere i landbruget med at styrke deres faglige ledelseskompetencer og dermed på sigt højne deres virksomheders konkurrenceevne. Med e-bogen får landmænd fuldt opdateret viden og håndgribelige redskaber til ledelsesarbejdet på bedriften.

- Vi håber, at landmændene med artiklerne kan blive opdateret på viden, som de skal bruge i deres daglige ledelse af et landbrug, og at denne viden kan understøtte og motivere dem til at udvikle og drive endnu mere succesfulde landbrug, forklarer Lise Majgaard, forlagsredaktør ved Seges Forlag.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Erfaringer og cases

De otte artikler i e-bogen har fokus på det praktiske lederskab af et moderne landbrug og omhandler blandt andet strategisk virksomhedsledelse, økonomistyring, handelsstrategi, tidsregistrering, turnaround og ejer- og generationsskifte. Artiklerne er spækket med erfaringer fra forskellige landbrug, hvor en ændret ledelsesindsats eller konkrete ledelsesværktøjer har haft en afgørende betydning for virksomhedens resultater. Artiklerne indeholder ligeledes cases, der sætter teorierne og værktøjer ind i et hverdagsperspektiv.

E-bogen kan hentes på Seges hjemmeside.