Abonnementsartikel

Selv om Heden & Fjorden i to omgange fik en skattesag afvist ved henholdsvis Skat og administrativt ved Landsskatteretten, kæmpede landbrugsrådgivningen videre på vegne af en af sine kunder - en landmand fra Herning-egnen. Det gav bonus, oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

Efter en mundtlig forhandling under et retsmøde i Landsskatteret har Heden & Fjorden sikret landmanden ekstra 75.000 kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I grove træk handler sagen om fradrag for en foderbeholdning i forbindelse med salg af en ejendom. Landmanden solgte i 2004 den ene af sine to gårde med blandt andet beholdningen af grovfoder. Ved en sådan handel er der normalt mulighed for skattemæssigt at fratrække værdien på den foderbeholdning, der var ved årets begyndelse – uanset hvor stor beholdning der er, den dato gården sælges.

I første omgang mente landmanden, at fradraget skulle omfatte forskellen på foderbeholdningen på begge gårde samlet. Det opgav han dog, så der alene var tale om foderbeholdningen på den solgte gård.

Her opstod en ny konflikt. Skat ønskede skønsmæssigt at beregne foderbeholdningens værdi ud fra foderenheder på den solgte ejendom. Landmanden ønskede i stedet arealets størrelse lagt til grund for beregningen og en skønsmæssig opdeling ud fra arealer på de to ejendomme, landmanden ejede, og hvoraf han solgte alene den ene.

Efter to afslag har Landsskatteretten nu givet landmanden ret i, at han kan benytte arealets størrelse som beregningsgrundlag ved en skønsmæssige beregning. Det betyder, at landmanden kan fratrække 75.000 kroner mere, end det Skat og Landsskatteretten administrativt var nået frem til.

Chefkonsulent Palle Høj og skattekonsulent Søren Laursen, Heden & Fjorden, mener, at sagen viser, at det i nogle situationer kan betale sig at kæmpe videre, selv om man har fået et nej flere gange.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi havde fået nej ved både Skat og Landsskatteretten. Vi bad derefter om et retsmøde i Landsskatteretten, for at informere om vore synspunkter.

- Det viste sig at være en god ide at starte bilen og køre til København endnu engang. For under denne forhandling i Landsskatteretten blev spørgsmålet om foderenheder kontra arealstørrelse ændret, så landmanden kunne fratrække yderligere 75.000 kroner, siger Palle Høj.