Abonnementsartikel

Vårbyg bliver en ekstra stor afgrøde til næste år, da der langt fra er etableret ligeså meget vintersæd som planlagt. Derfor er der også godt gang i salget af såsæd, og der er rift om de gode sorter. Der er en række væsentlige parametre at tage højde for i sortsvalget.

Der er let tjente penge at hente ved at vælge en god sort. Som gennemsnit af de otte landsforsøg, hvor der er foretaget værdiafprøvning af sorterne, har udbyttet varieret cirka 8 hkg sorterne mellem. I sorten Dragoon er der høstet 74,2 hkg pr. hektar og i Odyssey er der høstet 67,6 hkg pr. hektar. Det giver en forskel i bruttoudbytte på cirka 750 kroner pr. hektar. Merudgiften for udsæd til en topsort er cirka 50 kroner pr. hektar, så der er 700 kroner at hente i sorternes udbyttepotentiale.

Topsorter

De første syv sorter i tabel 1 er topsorter, der har haft et højt udbytte både i 2017 og som gennemsnit over de seneste tre år. Det er dog kun RGT Planet og Flair som er udlagt i fremavl på et stort areal, og disse to sorter vil derfor blive dominerende i 2018.

De tre maltbygsorter vil også komme til at dække et stort areal. Foruden RGT Planet er KWS Irina og Evergreen gode maltbygsorter.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Når du skal vælge blandt de mange gode sorter, er der en række væsentlige parametre at tage hensyn til: havrecystenematoder, svampesygdomme, høsttidspunkt og stråstyrke.

I Agro, der udkom fredag den 8. december kan du læse resten af artiklen og mere om sortsvalg.

Du kan også læse artiklen ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på http://www.agrar-plus.dk/agro eller telefon 76 20 79 70.