Abonnementsartikel

Beskyttede naturtyper - de såkaldte § 3 arealer - er som regel omfattet af sprøjteforbud. Det gælder dog ikke de såkaldte kulturenge, disse har derfor kunnet få økoarealtilskud. Den mulighed ophører nu for at undgå fejl.

Naturtyper, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, findes på mange landbrug. I det økologiske landbrug blev der sidste år udbetalt Økologisk Arealstøtte til 2.300 hektar § 3 arealer - typisk kulturenge. Den mulighed ophører nu for at undgå fejl.

- Vi er kede af, at der på den her måde kan være økologiske landmænd med større § 3 arealer, som har omlagt deres bedrift på et grundlag, som ikke længere er til stede. Vi finder det paradoksalt, at det økologiske landbrug, som med lavere gødningsloft og fravalg af pesticider er skræddersyet til samtidig produktion og beskyttelse af § 3 arealer, ikke kan få øko-landbrugsstøtte for arealerne, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Foreningen mener, at konsekvensen kan blive, at landmænd er mere påpasselige med, at arealer ikke vokser sig til § 3 arealer, hvilket er ærgerligt, når man gerne vil sikre plads til uforstyrrede arealer. Endvidere har ØL foreslået, at arealerne skal kunne få N-tillæg, da der ikke er gødskningsforbud på § 3 arealer. Det vil kunne modvirke, at landmænd holder arealer i omdrift, der bør ligge som vedvarende græsarealer med slæt.

Betaling frem for støtte

Økologisk Landsforening har gennem en årrække arbejdet for et paradigmeskifte i hele landbrugsstøttetænkningen. Fra støtte til betaling.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Den konkrete sag er et skoleeksempel i, at EU 's landbrugsstøttemidler ikke anvendes til at fremme et landbrug, som leverer en række samfundsgoder ud over fødevarer. Beskyttelse og pleje af særlig natur, rent drikkevand og ekstra dyrevelfærd for blot at nævne nogle få. Landbrugsstøtten bør anvendes til at betale landbruget for levere på flere niveauer frem for blot at støtte erhvervet i kun at levere på ét; billige fødevarer, siger Per Kølster.