Abonnementsartikel

Akademi-lederuddannelse i landbrug bliver nu tilbudt på Kalø Økologisk Landbrugsskole.

Normalt tager man den traditionelle vej fra produktionsleder og siden agrarøkonom. Det gør man nu op med på Kalø Økologisk Landbrugsskole, hvor man i samarbejde med Dania Erhverv lancerer muligheden for at tage en akademi-lederuddannelse i landbrug. Det skriver landbrugsskolen i en pressemeddelelse.

Direkte fra teori til praksis

Uddannelsen en to-årig deltidsuddannelse. Deltid fordi man på den baggrund kan bibeholde sit nuværende arbejde, opretholde sin livsstil og stadigvæk have mulighed for at være sammen med sin familie i hverdagen, skriver Kalø Økologisk Landbrugsskole. Samtidig kan man omsætte teori direkte til praksis, fordi man kan bruge, det man lærer direkte i sit daglige arbejde.

- Det er i dagens landbrugsproduktion uhyre vigtigt med kompetente og ressourcestærke ledere. Landbruget har i mange år levet trangt og haft svært ved at omstille sig, ikke mindst i forhold til generationsskifter, nye produktionsformer, udviklingen generelt, nyerhvervelser m.m. Førhen har man kun haft muligheden for at uddanne sig fuldtid, altså sige farvel til gården og bedriften i uddannelsesperioden. Det har været tung kost særligt for den selvstændige landmand. Nu får man imidlertid mulighed for at sende medarbejderen på skole i udvalgte weekender, altså bibeholde sit job og samtidig være i stand til at komme med de rette input til drift og fremtid for gården. Det kan da kun glæde alle parter, siger forstander på Kalø Økologisk Landbrugsskole, Morten Erbs.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Opbygning og indhold

Uddannelsen består af seks moduler, som er delt op på 24 weekender, og det foregår med overnatning og fuld forplejning på skolen. Samtlige moduler afsluttes med eksamen, typisk med udgangspunkt i et skriftligt projekt. Deltageren binder sig for to eller tre moduler ad gangen og tager man alle seks moduler opnås den fulde Akademiuddannelse. Ved en fuld Akademiuddannelse opnår eleven 120 ECST point, skriver Kalø Økologisk Landbrugsskole.

Ikke kun til landmænd

Uddannelsen henvender sig bredt til erhvervssektoren men vil naturligvis have hovedvægt på landbrugsproduktion. Ikke desto mindre opfordrer skolen også folk der er beskæftiget inden for naturpleje, vildtforvaltning, miljø, gartneri og skov & naturteknik til at se nærmere på uddannelsen. Ifølge skolen er det jo rent ledelsesmæssigt de samme kompetencer og redskaber man skal bruge for at bestride et lederjob i disse fag.

Hvorfor nu?

Beslutningen om den nye uddannelse er, ifølge Kalø Økologisk Landbrugsskole, truffet på baggrund af grundig research og samtaler med både de selvstændige landmænd, deres ansatte samt landboforeninger over hele landet.

- Vi har ventet på det rette tidspunkt og med den samfundsudvikling der har pågået de senere år inden for de grønne områder, økologisk fødevareproduktion, alternative firmakonstruktioner, den øgede efterspørgsel og forbrugerenes interesse for økologi mener vi at tidspunktet nu er det rigtige, siger Morten Erbs.